Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
114.
tijstand, assUlance. heen, awdy. voortaan, hénceforth.
mogendheid, fóvier. verbieden, to forh'id.* prediken, to preach.
rijksdag, diet.
Eeno slechte tijdhig is spoedig verspreid. Onder de vol-
ken der oudheid waren de Eomeinen verreweg het mach-
tigste. De koade, die Heemskerk en zijne makkers in de
sneeuw en stormen van Nova-Zembla uitstonden (1596 en '97),
was onbeschrijfelijk groot. Oprechtheid is het zekerste mid-
del om de liefde der menschen te verwerven. Nelson ontving
den dank van beide huizen van ('t) Parlement bij zijn terug-
keer naar Engeland na den slag van den Nijl (Aboukir, 1798).
Een oude bril, in den winkel van Jansen gelaten (1590),
gaf aanleiding tot de uitvinding der verrekijkers. Geene uit-
vinding heeft ooit zulke snelle vorderingen gemaakt in zoo kor-
ten tijd als die van het stoomwerktuig. De ouden stelden het
menschelijk leven voor onder het beeld van drie zusters,
van welke eene een klos hield en de tweede een draad,
dien de derde met eene schaar afsneed. Toen de Grieken tegen
de Turken opstonden in 1822, was hunne hoop gevestigd
op den bijstand van de groote Europeesche mogendheden. Toen,
na den rijksdag te Worms, Karei V Luther heenzond, hem
slechts verbiedende voortaan te prediken of te schrijven, wa-
ren velen der leden ontevreden over 's Keizers goedertieren-
heid, zeggende, dat de Eijn zijne asch moest ontvangen hebben.
58.
achten, to think*
onedel, undignified.
uitdrukking, expression.
geschiedschrijver, his-
torian.
zeggen, to teil. *
doorbrengen,/« spend.*
laag, low.
gezel, companion.
beroemd onj, famous
for.
ziekte, disease.
besmettelijk,costó^ioai.
aard, nature.
brengen naar, to intro-
duce into.
acquirement.
toepassing, application.
mannelijke jaren, man-
hood.
omschrijving, circum-
locution.
vermijden, to avoid.
Men onderstelt, dat de pokken, eene ziekte van een
zeer besmettelijken aard, omstreeks de IS""® eeuw van Ara-
bië naar Europa gebracht werden. Het verkrijgen van kun-
digheden is de zaak der jeugd, de toepassing dier kundig-
heden, die der mannelijke jaren. In zijn Rape of the Look
van... af, from.
metonymie,
.figuur, figure.
stellen, to put.*
behoorden te worden,
should be.
eerbiedigen, to respect.
ouderdom, old age.
verschrikkelijk, térrible.
aardbeving, éarthquake.
verwoesten, to destróy.