Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
tallen genoegd, den levensduur of de regeering der vermelde i^er
sonen aanwijzende.
En hiermede zij ^t opnieuw onzen med«-ondtrwijzers aanbevolen.
1864.
VIERDE DRUK.
Be 4''" Druk onzer Spraakkunst heef t ons gelegenheid gegeven.
Hoor verandering of aanvulling van den tekst, of het bijvoegen van
een tal van opmerkingen in noten, ons werkje, door grooter vol.
ledigheid, nog beter te doen beantwoorden aan 't vooi-gestelde doel-
IVij bevelen het tveer met meer gerustheid aan.
1868.
VIJFDE DRUK.
De 5'^« Druk dezer Spraakkunst is vermeerderd met eene In-
leiding, een klein Artikel over H Accent en eenige noodzakelijke
Aanteekeningen aan den voet der bladzijden.
Baar overigens de tekst, ten dienste van 7 klassikaal onder-
wijs, nagenoeg dezelfde ia gebleven, zal ieder gereedelijk toestem-
men, dat de genoemde vermeerderingen, bij een nieuwen Brnk,
niet mochten worden teruggehouden.
1871.
ZESDE DRUK,
Be Bruk dezer Spraakkunst is een. herdruk van den vo-
rige. Benige woorden, bij de Inleiding gevoegd, eene noot hier en
daar, ziedaar alle veranderingen.
Amsterdam, 1873. M.
ZEVENDE DRUK.
Voldoende aan het verlangen van den Uitgever, heb ik
mij gaarne belast met het nazien der laatste drukproeven van
dit werkje van mijn overleden schoonbroeder.
Be veranderingen zijn slechts weinige en zóó aangebracht
dat deze nieuwe druk, zonder belemmering, gebruikt kan worden
iegelijk met den vorigen.
Noorthey, 1877. J. H. Kramers.