Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
Toor zoover, tn as
much as.
in staat stellen, to end-
ble.
verlichten, to alléviate,
medemensch, féllow-
crêature,
schenken, to give*, io
grant.
de Voorzienigheid,
Fróvidence.
113.
geluk, happiness,
waarlijk, thoroughly.
gul, ópen,
vrij, éasy,
eerbiedig, deferêntial.
slaafschheid, servility.
figuurlijk, figurative.
zin, méaning.
beteekenen, to mean.*
overblijfsel, remain.
zelfstandigheid, sub*
stance,
uit het dieren-,planten-
of delfst.-rijk, ani-
mal, végetable or mi'
neral.
aanduiden, to indicate.
stoffelijk overschot,
mortal remains.
menschelijk, human.
Het getal der Chineezen, eigenlijk China bewonende, be-
draagt ongeveer honderd en vijftig millioen. In eenige stre-
ken is de Atlantische Oceaan zoo diep, dat geen zeevaar-
ders tot dusver in staat geweest zijn eenigen grond te
peilen, zelfs met de langste lijnen en de zwaarste gewich-
ten. De uniform van het Engelsche leger is rood met witte,
oranje, paarse, blauwe of groene boordsels. De natuurkunde
is eene wetenschap van groote uitgestrektheid, alles omvat-
tende, wat strekt om de leer van de lichamen, van hunne
verschijnselen, oorzaken en werkingen op te helderen. Kijk-
dom is slechts van waarde, voor zoover hij ons in staat
stelt de ellende onzer medemenschen te verlichten. Hij is
een middel, door de Voorzienigheid geschonken, om ons
eigen geluk en dat van anderen te verhoogen. Een waarlijk
beleefd mensch is vriendelijk jegens zijne minderen, gul en
vrij jegens zijns gelijken en eerbiedig zonder slaafschheid
jegens zijne meerderen. Het woord asch wordt gebruikt in
een eigenlijken zoowel als in een figuurlijken zin: in den
eersten beteekent het de overblijfselen van eenige zelfstandig-
heid uit het dieren-, planten- of delfstoffenrijk, nadat zij
verbrand is; in den tweeden duidt het het stoftelijk over-
schot van een menschelijk lichaam aan.
5?.
vQr$\iVQ\den,tospread*, ontvangen, to he pre-
oudheid, aniiquity. sénted with.
verreweg, by f ar. de Nijl, the Nile,
makker, cómrade. laten, to leave. *
uitstaan, io expérience, winkel, shop.
onbeschrijfelijk, incon- aamleiding geven tot,
céivably. io give * rise to.
oprechtheid, sincérity. verrekijker, télescope.
CowAN en Maatjes Lccrc. IIc ged. 7de druk.
snel, rapid,
beeld, figure.
klos, spindle.
houden, io hold. *
draad, thread.
afsnijden, to cut* off.
opstaan, to rise.*
vestigen, to fix.