Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
127.
velde dieren, welke wij aanduiden door den naam van visschen,
wordt onderscheiden in orden, familiën en soorten, naar den
bouw, de ligging en het getal der vinnen. Het geven van
aalmoezen aan hen, die te lui zijn om te arbeiden, sticht
meer kwaad dan goed. Varkens zijn altijd beschouwd gewor-
den als zeer onhandelbare en domme dieren. De diepte der
zee is zeer verschillend; op vele plaatsen heeft men zelfs
geen grond kunnen krijgen.
natuur..., natural,
treffend, strikingly,
noorderlicht, fzwroVa ho-
realis.
werktuigkundige, me-
chanician.
wyden, to employ.
uitvindend, invéntive.
maken, making.
wiel, wheel.
veer, spring.
gewicht, weight.
beloonen, to reward.
54:.
richten op, to diréct to,
hedendaagsch, modern,
machinewezen, machi-
nery.
stroompje, wdter-course
stuk, splinter,
vreemd, strange.
vorm, shape.
achterlaten, to leave *
bihind,
vormen, io form.
magazijn, magazine.
ontwikkeling van zee-
macht, naval demon-
strdtion,
waarvan de geschiede-
. nis melding maakt,
on récord in history.
plaats hebben, to take*
place.
reede, road.
eene wapenschouwing
houden over, to re-
view.
Van alle natuurverschijnselen is er misschien niet een meer
treffend schoon dan het noorderlicht, gezien in de noordelijke
streken van Europa. Het was vroeger zeer algemeen onder
de werktuigkundigen, hun uitvindend vernuft te wijden aan
het maken van automaten, gewoonlijk een dier voorstellende,
waaraan beweging gegeven werd door middel van wielen,
veeren en gewichten. Nu echter vinden zij zich beter beloond
door hunne talenten te richten op het hedendaagsche ma-
chinewezen. Na den val van Sebastopol was elk stroompje
vol ijzer, bommen, kogels en stukken van vreemden vorm.
De Eussen hadden slechts te verzamelen wat de bondgenoo-
ten achter zich lieten, om groote magazijnen van kogels te
vormen, In de maand April 185 6 had de grootste ontwikke-
ling van zeemacht, waarvan de geschiedenis melding maakt,
te Spithead (eene reede tusschen 't eiland Wight en de Eng.
kust) plaats, toen de koningin eene wapenschouwing hield
over eene vloot van twee a driehonderd zeilen.