Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
110.
ze niet als zoodanig hebben willen erkennen. De smaak voor
de jacht was algemeen in Engeland gedurende de regeering
der Normandische koningen ; en de barbaarsche wetten, die ge-
maakt werden om het groot wild te bewaren, bewijzen vol-
doende de ijverzucht, waarmede zij elke inbreuk op dit hun
voornaamste vermaak beschouwden, 't Was eene minder zware
misdaad een mensch te dooden, dan een hert te dooden of
te vangen. De eerste beklimming van den Mont-blanc geschied-
de in 1741 door een Engelschman Eichard Pocock. Van de 86
personen, die tot 1856 dien berg bestegen hebben, onder welke
drie vrouwen, waren vijf en vijftig Engelschen, Schotten en
Ieren, twaalf Franschen, zes Sardiniers, vijf Amerikanen, drie
Zwitsers, twee Duitschers, één Napolitaan, één Kus en één
Zweed. Volgens eene andere opgave was Saussure, de groote
Geneefsche natuurvorscher, de eerste, die den Mont-blanc
besteeg in 'tjaar 1787.
53.
metisch, pênon, macht, power. bouw, structure.
d. i. i. e. {id est). algemeen, universally, ligging, position.
geestelijk, spiritual. erkennen, to allów. vin, fin.
wezen, héing. uit zondering, tfjrc/jp^io«. geven, giving,
binnenleiden in, in- \iorQuyQQy horned cattle.\xi\, lazy.
trodüce into.
loop, course.
deszelfs, of it.
weer, again.
geleiden, to conduct,
er.. uit, out of it.
einde, close.
loopbaan, career.
Baco, Bacon.
verreweg, by far. arbeiden, to work.
huisdier, doméstie dni' stichten, to do.*
mal. kwaad, harm.
klasse, class. onhandelbaar, untrdct-
gewerveld dier, vêrte- ahle.
brate dnimal. diepte, deptk.
aanduiden, to désignate.o^, in,
onderscheiden in, to krijgen, to find.
distinguish inio.
kennis, knowledge.
Volgens de ouden waren er goede en booze geesten; de
Romeinen geloofden ook, dat ieder mensch zijn eigen geest
had, d. i. een geestelijk wezen, dat hem in 't leven binnen-
leidde, hem gedurende deszelfs loop vergezelde, en er hem
weer uitgeleidde bij 't einde zijner loopbaan. Eenigen zeg-
gen, dat eene van de stellingen van Baco (1561—1626),
den grooten Engelschen wijsgeer, was: kennis is macht. Het
wordt algemeen erkend, dat, met uitzondering van paarden
en horenvee, de schapen verreweg de belangrijkste zijn van
al de huisdieren, die wij hebben. Die groote klasse van gewer-