Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
Ook behoudt een zelfst. naamw., voorafgegaan door een
telw., dikwijls den vorm van 't enkelv., wanneer het met het
telw. de beteekenis van een bijvoeg, naamwoord heeft:
a two-inch hoard, eene tweeduimsplank.
a ten-pound note, eene banknoot van tien pond.
a four-wheel chaise, een rijtuig op vier wielen.
Een zelfst. naamw., dat betrekking heeft op verschillende
voorwerpen of een meerv. in 't algemeen, staat in 't Engelsch
gewoonlijk in 't meerv., voorafgegaan van een bezittel, voor-
naamw., terwijl onze taal een enkelv. bezigt; b. v. They lost
their lives, zij verloren hun leven. They shook their heads,
zij schudden het hoofd. He sent to inquire after our healths
(or health), hij liet naar onze gezondheid vragen.
leveren, to fight, *
aanvoeren, to lead,*
hoofd, léader,
opstand, rebéllion.
Hebreeuwsch, Rébrew.
godgeleerde, theológian
orde, órder.
engel, angel.
in rang volgende op,
placed next in órder to.
soort, órder,
natuurlijke aanleg,
nius.
bij voorkeur, by préfé-
rence.
52.
werken, to work. op, on,
rekenen, to class, voornaamst, chief.
gewoon, cómmon, vermaak, amusement.
aanzien, appearance, zwaar, pénal.
niet willen ^erkennen vangen, to take. *
. als, to deny to be. beklimming, ascénsion,
smaak, love. geschieden, to take *
jacht, hunting. place,
barbaarsch, barbarous, bestijgen, to ascénd.
.eene wet maken, to Napolitaan, Neapolitan,
enact a law. Zweed, Swede,
voldoende, sufficiently, opgave, statement.
ijverzucht, jéalousy, Geneefsch, Genevése.
waarmede, with which, natuurvorscher, philó'
inbreuk, infringement. sop her.
In den slag van Sedgemoor, die in 1685 geleverd werd,
werd het voetvolk aangevoerd door den hertog van Mon-
mouth, het hoofd van den opstand, terwijl de ruiterij aan
lord Grey werd toevertrouwd. Volgens de Hebreeuwsche god-
geleerden waren de cherubijnen de tweede van de negen orden
van engelen, in rang volgende op de serafijnen. Milton, Mo-
zart (1756—1791) en Newton waren allen vernuften, maar van
eene verschillende soort; de eerste had een natuurlijken aan-
leg voor poëzie, de tweede voor muziek, de derde voor wis-
kunde, Geef uwe aalmoes bij voorkeur aan degenen, die niet
werken kunnen. De zwammen, door Linnaeus (1707 —1778)
als eene soort van planten gerekend, hebben zoo weinig
van 't gewone en algemeene aanzien van planten, dat velen