Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
neemt alleen het zelfst. naamw. het teeken des meerv. aan:
attorney géneral, procureur-generaal, attórneys géneral; cóusin
gérman, volle neef, nicht, cóusins-gérman,
b) Zijn twee zelfst. naamw. door een voorzetsel verbon-
den, zoo neemt het eerste het teeken van 't meerv. aan:
father-in-law, schoonvader, fdthers-in4aw,
c) Dient het eene zelfst. naamw. om de eigenschap of het
geslacht van 't andere aan te duiden, zoo krijgt slechts het
laatste het teeken van 't meerv.: a méuse-trap, eene muizen-
val, móme-traps; a man-servant, een knecht, mdn-servants;
a maidservant, eene meid, maidservants.
De eigennamen krijgen slechts dan het teeken van't meerv.,
wanneer men van vej'schillende personen spreekt, die den-
zelfden naam voeren : the two Scipios, de beide Scipio's. Staat
er een titel voor een eigennaam, zoo blijft de titel in 't En-
gelsch onverbogen, terwijl de eigennaam het teeken des meerv.
aanneemt:
the two Mr. Robinsons, de beide beeren Eobinson.
^the two Bóctor Thomsons, de beide doctoren Thomson.
the Miss Browns (of ook wel the Misses Browti), de jonge
juffrouwen Brown.
Schrijft men aan eene uit verschillende personen bestaande
firma, zoo wordt Mr.^ mijnheer, in 't meerv. Mess^^ geschre-
ven: (The) Mess^' (*) Dómbey and Son.^ de heeren Dombey
en Zoon.
Aan ééne of meer dames schrij vende, zet men op 't adres:
Miss Drummond, Misses Brümmond, de jonge juffrouw D.,
de jonge juffrouwen D.; Mrs. f Drummond^ mevrouw D., Mrs.
(of ook Mesdames) Drummond and Bell, mevrouwen D. en B.
Zelfst. naamw., die eene maat, een gewicht of een getal aan-
duiden, staan na een telw. in *t Engelsch gewoonlijk in't meerv.:
four inches high, vier duim hoog; five feet wide, vijf voet
breed; uitgez.: three pair of gloves, drie paar handschoenen;
six dózen § (of) eggs, zes dozijn eieren; three brace of hares,
drie paar hazen; four score years, tachtig jaren; five yoke of
oxen, vijf paar (juk) ossen.
(*) Spr. uit: mésserz.
+ Spr. uit: mUsis.
§ Brace, dózen, etc. hebben soms ook een meervoudsvorm: Ke
bought partridges in braces^ books in dózens, hij kocht patrijzen bij 't
koppel, boeken bij dozijnen; they walked in cóuples, zij wandelden
twee aan twee.