Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
physics (*), de natuurkunde.
pólitics, de staatkunde, enz.
Men vindt ze zoowel met een enkel- als meerv. verbonden:
Pólitics is a subject of vast extent, de staatkunde is een onder-
werp van zeer groote uitgestrektheid. Mathematics comprehénd
astrónomy, opties, geógraphy, etc., de wiskunde omvat de ster-
renkunde, de gezichtkunde, de aardrijkskunde, enz. Het te-
genwoordig gebruik pleit voor 't enkelv.
b) Bijvoeg, naamw. en deelw., die als zelfst. naamw. in
't meerv. gebruikt worden:
the ancients, de ouden.
the blacks, de negers.
the móderns, de nieuweren.
the odds, de meerderheid, ongelijkheid.
the regimentals, de uniform.
soundings, peiling, grond.
the whites, de blanken.
Evenzoo: betters, equals, infériors, supêriors, etc.
c) Verschillende woorden, wier algemeen begrip een meerv.
bevat:
dshes j-, asch. rkhes rijkdom.
arms, wapen. thanks, dank.
lodgings, woning. wages, loon.*^
Alsmede de volgende: dnnals, jaarboeken, ruins, puinhoo-
pen, antipodes, tegenvoeters, rudiments, beginselen, victuals,
levensmiddelen, en eenige andere die weinig voorkomen.
Eenige zelfst. naamw., die in onze taal een meervouds-
vorm hebben, missen dien in 't Engelsch:
business, zaak, zaken. income, inkomen, inkomsten.
dissipation, uitspattingen. knówledge, kennis, kundigheden.
(*) Pht/sic in 't enkelv. beteekent geneeskunde, ook geneesmiddel,
t Evenwel zegt men: the ash (niet dshes) of a cigdr.
§ Riches (van 't oud-Fransch richesse) was oorspronkelijk enkelv.;
*t wordt nu algemeen als meerv. gebruikt. De s behoort aan 't
oorspronkelijk woord; *t is dus geen meervoudsuitgang.
Latham zegt; Most writers say, riches are useful, Still there
are a few who say, riches is useful,
.... riches fineless is as poor as winter.
To him that ever fears he shall be poor.
Shakesp. Oth. III. 3.
(**j Velen hebben tcdges verkeerdelijk als enkelvoudig aangezien,
afgaande op de bijbelsche uitdrukking: The icdges of sin is death; maar
hier is death, en niet wdges, 't eigenlijk onderwerp van 't werkwoord is.