Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Eenige volksnamen eindigende op een sisklank, hebben den-
zelfden vorm voor 't enkel- en meervoud:
a Swiss, een Zwitser, the Swiss, de Zwitsers;
a Portuguese, een Portugees, tlte Portuguese, de Portugeezen.
Die op ch en sh zijn bijv. naamw. en hebben bf een zelfst.
naamw. na zich, of staan (de geheele natie voorstellende) op
zich zelve en onveranderd:
a Prc'nchman, een Franschman; two Englishmen, twee En-
gelschen. The French, de Franschen; de Engelschen.
Cannon, als geschut, oorlogsmateriëel beschouwd, verwerpt
het teeken des meerv.: The énemy had much heavier cannon,
de vijand had veel zwaarder geschut; daarentegen: These can-
nons are thirty-two pounders, deze kanonnen zijn twee-en-
dertigponders.
Evenzoo sail in de beteekenis van ship: The fleet consist-
ed of twenty sail, de vloot bestond uit twintig zeilen; en shot
in de beteekenis van kogels: The énemy had fired many hun-
dred-weights of shot, de vijand had vele honderden ponden
kogels verschoten; daarentegen : He heard two shots in the loood,
hij hoorde twee schoten in 't woud; three shots, drie schoten,
of ook wel, drie hagelkorreltjes. Evenzoo staat shell, bom,
bommen, vaak voor beide getallen.
Horse en foot worden als meerv. beschouwd in de beteeke-
nis van ruiterij en voetvolk: Five hundred horse and two
thousand foot were confided to his charge, vijfhonderd miters
en twee duizend man voetvolk werden aan zijne zorg toe-
vertrouwd.
Vele zelfst. naamw. worden alleen in 'tmeerv, gebruikt:
d) namen van kunsten en wetenschappen:
éthics, de zedeleer.
mathematics, de wiskunde.
mechanics, de werktuigkunde.
** Pain in 't enk. beteekent pijn, smart. In de beteekenis van
moeite heeft het geen enkelv., schoon men toch zegt: mucli jo«»««
(beter great pains) were taken to persuade him.
Volgens Latham : Some say, these pains are well-taken. Others
say, this pains is well-taken.
tt In de beteekenis van volk, natie, heeft het eene regelmatige
meervoudsvorming: a people, two different peoples.
§§ Gewoonlijk heeft fish slechts dan een regelm. meerv., wan-
neer er sprake is van getal: These fish, these two fishes. Het-
zelfde geldt van vele vischuamen, als salmon, trout, etc.