Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
Woorden uit vreemde talen, die hun oorspronkelijken uit-
gang behouden hebben, vormen in 't algemeen hun meerv.
volgens de regels der taal, aan welke zij ontleend zijn:
Idndiit bandiet, bandits of dogma, leerstelling, dogmata.
banditti, fungus, zwam, fungi,
cherub, cherub, chérubim. focus, brandpunt, fóci.
séraph, seraf, sérapkim. genus, soort, genera,
phenómnon, verschijnsel, phe- nucleus, kern, nuclei.
nómena. radius, straal, radii,
automaton, automaat, autómata. sarcóphagus^ steenen doodkist,
génius, beschermgeest, geest, sarcophagi.
genii. (*) términus, eindstation, términi.
criterion.^ kenteeken, critéria. thésis, stelling, théses.
Al deze woorden, behalve génus, nucleus, radius, sarcopha-
gus en thésisy hebben ook een Engelseh meerv.
De volgende woorden bieden eenige eigenaardigheden aan
met betrekking tot het enkel- en meerv.
alms, aalmoes, aalmoezen. péople, menschen, lieden, ff
apparatus, toestel, toestellen. séries, reeks, reeksen.
deer, hert, ree, herten, reeën, sheep, schaap, schapen.
grootwild {reindeer, rendier, spécies, soort, soorten.
rendieren). superficies, oppervlakte, opper-
means, middel f, middelen. vlakten.
news, tijding, tijdingen. § swine, zwijn, zwijnen,
paim^ moeite. ** fish, visch. §§
(*) In de beteekenis van man van vernuft', geniuses.
t 't Is misschien beter dit woord en 't volgende als enkelv. te
beschouwen» en this means, this news te zeggen, wanneer er slechts
van één middel, ééne tijding gesproken wordt, daarentegen these
means, these news, wanneer van verschillende middelen of tijdingen
sprake is: He lived témperatelg, and by this means presérved his
health. The scholars were atténtive, industrious and obédient to their
tutors^ and by these means etc.
In Latham leest men: Some say, these means are useful. Others
say, this means is useful. Hence the word means is, in respect to
its meaning, either singular or plural.
M(!an beteekent middelweg: There is a mean in all things. The
golden mean.
§ News wordt het best als een enkelv. woord beschouwd.
Latham zegt: Some say, this news is good; in which case the
word news is singular. More rarely we find the expression these
news are good; iu which case the word news is plural.