Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
51.
vlijt, perseverance. éoorloo'^tn, to irdverse. gemoedelijk, conscién-
getuige, witness. zuidelijk, southern. tious.
kapitein, captain. Scandinavisch, Scan" nauwgezet, strict.
'bQSiQ.&nMÏi, to consist of, dinaoian. godvruchtig,
grond, land. nieuwere, módem. stout, bold.
de waarde hebben, to bevorderlijk voor, fa- ervaren, expérienced,
be worth..., the value, vourable to. te XQchi^ justly, rightly.
op, in. vooruitgang, progress, sieraad, ornament,
plaats, district. stoomwerktuig, steams
lengte, length. engine.
Door eerlijkheid en vlijt is menig arme jongen een groot
man geworden, getuige de edele Franklin (1706—1790),
Columbus 1436—1506), kapitein Cook (1728—1779) en
vele anderen. De Amerikaansehe Staten bestaan nu uit meer
dan driemaal 't aantal staten, die eerst de Unie vormden.
In eenige gedeelten van Engeland heeft de grond de dubbele
waarde, die hij tweehonderd jaren geleden had; op andere
plaatsen is zij tienvoudig vermeerderd; gemiddeld is hij vier-
maal dien prijs waard. De Kijn, ofschoon eene groote rivier,
heeft (=: is) niet de halve lengte van den Wolga. De Alpen,
die zuidelijk Europa doorloopen, hebben (— zijn) meer
dan de dubbele hoogte der Scandinavische Alpen. De twee
groote rijken der oude wereld, Griekenland en Eome, zijn
Van weinig belang geworden in de nieuwere tijden. Welke
uitvinding was ooit zoo bevorderlijk voor den vooruitgang
der beschaving als die van het stoomwerktuig? Misschien
die der drukpers. Een Engelsch schrijver zegt van de Uuijter:
//Hij was zulk een gemoedelijk man, zulk een nauwgezet
en godvruchtig christen, zulk een stout soldaat, zulk een
wijs, ervaren en gelukkig bevelhebber en zulk een trouw en
warm vriend van zijn vaderland, dat de nakomelingschap
hem te recht beschouwt als het sieraad zijner eeuw en de
eer zijns lands."
HET ZELFSTANDIGE NAAMWOORD.
Getal.
Het meervoud der zelfst. naamw. wordt gevormd door aan-
hanging eener a. Zie bl. 11,
Ook wordt gebruikt ter vorming van *t meerv., als:
two aSy three U's.