Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
schoone dag! You know what a fatiguing journey I have had,
gij weet, welk eene vermoeiende reis ik gehad heb. Het lidw.
blijft evenwel weg voor een afgetr. zelfst. naamw.: fVhat pré'
sence of mind! welk eene tegenwoordigheid van geest!
Half both, double, treble, etc. hebben het lidw. na zich
Half an hour (*), een half uur; both the boys are at school,
beide jongens zijn op school f; both the man and the woman,
beide, man en vrouw; both a man and a wóman, beide, een
man en eene vrouw. It is worth double {treble) the money,
het is tweemaal, driemaal dat geld waard. Wanneer double,
treble.^ etc. slechts ter versterking der uitdrukking dienen en
geene dadelijke verdubbeling of verdriedubbeling aanduiden,
staat het lidw. er voor i To the mise^'able etérnity is a double
bléssing, voor de ongelukkigen is de eeuwigheid een dubbele
zegen.
straffen, to punish.
hardnekkigheid, obsti-
nacy.
Farao, Fhdraoh.
eerstgeboren, first-
born.
vee, cattle.
profeet, prophet.
aanvoeren, to command.
koninklijk, róyal.-
49.
ruiterij, horse.
onverschrokken, intré-
pid.
geenszins, by no means.
lievelingsdichter, fa^
vourite póet.
hoe... ook, hoioêoer.
ongeluk, misfórtune.
onmogelijk, impóssihle
for.
onderrichten, infórm.
overgang, deféction.
achten, io think*
schandelijk, shdmeful,
daad, act,
kinderlijk, filial.
ondank, ingratitude.
aanbieden, to preséni.
reeks, séries.
vinden, to meet* with.
God strafte de hardnekkigheid van Farao door den dood van
al de eerstgeborenen en van al het vee in 't land van Egypte.
Toen Johannes in Judea verscheen, beschouwden alle men-
schen hem als een profeet. Prins Eupert, die de koninklijke
ruiterij aanvoerde voor Karei I (1625—1649), gedurende
den burgeroorlog in Engeland, was een even onverschrokken
(*) Staat het lidw. voor half^ zoo verandert de zin: This clock
strikes the half-hours, deze pendule slaat de halve uren. A half
sovereign is een stuk ter waarde van ƒ6 ; halj a sovereign betee-
kent de waarde van een halven souverein, in kleingeld of waren.
Het lidw. staat ook voor half, wanneer 't zelfst. naamw. eene
nadere bepaling heeft: The half hour I spent with you, het halve
uur, dat ik met u doorbracht. A full half hour ^ een vol halfuur,
t Bij meervouden wordt na both het bep. lidw. dikwijls wegge-
laten: Both'boys are at school^ beide jongens zijn op school.