Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
a man as any within five miles round, hij is zulk een welgesteld
man als iemand, dien men in den omtrek van vijf mijlen
vinden kan (*). How base and mean a man he must be to
degrade himself thus! welk een laag en verachtelijk mensch
moet hij zijn om zich zoo te verlagen! However resolute a
man he may he^ welk een beraden mensch hij ook moge zijn.
He could not endure to see the suffering of so young and
beautiful a being, hij kon het lijden van zulk een jong en
schoon wezen niet aanzien, He is too néble^minded a man to
stoop to indignities, hij is een te edel man om zich tot laag-
heden te vernederen f.
Wanneer no gevolgd wordt van een vergrootenden trap,
staat het lidw. a onmiddelijk voor het zelfst. naamw.: Èo
greater a man than Taul the Apostle, geen grooter man dan
de apostel Paulus § No less a sum than a hundred guilders,
niet minder dan honderd gulden.
Such heeft het lidw. a na zich: Such a man^ zulk een
man. Volgt een afgetrokken zelfst. naamw. of een stofnaam,
dan blijft het lidw. gewoonlijk weg: Such {an) ingratitude
was not expected^ zulk een ondank werd niet verwacht. Such
wine, zulke wijn.
Many, menig, gevolgd van een enk. zelfst. naamw., heeft
altijd het lidw. a na zich: Many a good man, menig goed
mensch, hetzelfde beteekenende als mAny good men.
Wanneer what niet vragenderwijze, maar als uitroeping,
verbazing of hoegrootheid te kennen gevende, voorkomt, wordt
het gevolgd door het lidw. a: What a fine day! welk een
(*) Voor een vergelijkenden trap van gelijkheid staat as in be-
vestigende, so in ontkennende zinnen: He is as rich a man as you,
hij is een even rijk man als gij; he is not so rich a man as yoUf
hij is niet zulk een rijk man als gij.
Zód luidt de grammatische re^el. De Eng. schrijvers houden er
zich echter niet altijd aan. Ziehier een paar voorbeelden uit Dic-
kens* Dav. Copperf,: I am not as good a girl as.... II. 6.
The street was not as desirable as.... II. 11.
Ook in M. Chuzzlewit vindt men : ....many other people are not as
warm as you are.
t Wordt het zelfst. naamw. niet door eene onbep. wijs gevolgd,
dan staat soms het lidw. voor het bijv. naamw. en too. Zoo bij
Macaülat : She (the church) had given a too easy admission to
doctrines borrowed from the ancient schools, and to rites borrowed
from the ancient temples. (Hist, of Engl.)
§ Dikwijls wordt ook in dit geval het lidw. uitgelaten: No bétter
man than Paul-, I have no bétier pen than this.