Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
doel, end. five pence half-penny. boter, butter.
ijverig, zealous. levensmiddelen, provi- kaas, cheese.
poging, endéavour. sions. iets Td^tx, rather more.
goedkoop, cheap. naar evenredigheid, vragen om, io beg.
aanteekenen, to recórd. comparatively. onderstellen, to suppose.
daglooner, day-labour- koren, corn. verdichtsel, fiction.
er. verkoopen, to sell.* oproeping, citdtiony
verdienen, to earn. tegen, at. rechtbank, tribunal.
vijfen een halve stuiver, wijn, wine.
Het kind, jongeling wordende, laat de kinderlijke spelen
varen en streeft naar wetenschap; de jongeling, man wor-
dende, vindt weer nieuwe en andere voorwerpen na te jagen;
terwijl de man, grijsaard geworden, dikwijls met verachting
neerziet op dat, hetwelk eens het doel zijner ijverigste pogin-
gen was. Als een voorbeeld van goedkoope tijden vinden
wij aangeteekend, dat in 1495 een daglooner slechts onge-
veer vijf en een halven stuiver per dag verdiende; maar de
levensmiddelen waren naar evenredigheid goedkoop, want
het koren werd verkocht tegen ongeveer vier stuiver het
bushel (36 Liter), de wijn tegen minder dan een halven
stuiver de pint (0,5 Liter ruim), de boter tegen een halven
stuiver het pond en de kaas tegen iets meer dan een halven
stuiver het pond. Negen en zeventig jaren later, in 1574),
verdiende zulk een daglooner een gulden per dag. De ge-
schiedenis van Belisarius, die gezegd wordt om eene aalmoes
gevraagd te hebben, wordt ondersteld een verdichtsel te
zijn. Eene dagvaarding is eene oproeping om voor eene recht-
bank te verschijnen.
Het lidw. staat in den regel niet slechts voor het zelfst.
naamw., maar ook voor de daarmede verbonden bijv. naam-
woorden : the («) man, de (een) man; the {an) hónest man, de
eerlijke (een eerlijk) man.
JU heeft het lidw. the in 't enkelv. na zich: in 't meerv.
slechts dan, wanneer het op een gedeelte der aangeduide
soort betrekking heeft: All the wine is drunk^ al de wijn is
op. All the men présent condémned his cónduct, al de menschen,
die tegenwoordig waren, laakten zijn gedrag. Be kind to all
men, wees vriendelijk jegens alle menschen.
Wanneer het bijv. naamw. voorafgegaan wordt van een
der woorden as, how, howéver, so, too, dan staat het lidw.
tusschen het bijv. naamw. en zelfst. naamw.: Ile is as loarm