Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
benoemen tot, to maie*.kubiek, cübic. standhouden, to hold*
maarschalk, marshal, verschillen, to vdry. out.
opvolgen, to succéed. uurwerk, clock. slaan, to teat. *
insgelijks, also. tikken, to tick. week, soft.
gasfabriek, gas fdctory. op verre na, by far. slag, throb.
gemiddeld, on an óve- menigmaal, not unfré- ronddragen, to carry
rage. quently. ahóut.
leveren, to prodüce.
De prijs van vervoer per vigilante in Londen is zes stuiver
de mijl. Jean Lannes, geboren in 1769, werd eerst in de
leer gedaan bij een verver; maar later in 'tleger tredende,
verseliaften zijn ijver en zijne geestkracht hem spoedig be-
vordering. Na den slag van Marengo (een vlek in Opper-Italië
tusschen Alessandria en Tortona, 1800) werd hij tot maar-
schalk van 't Eijk en hertog van Montebello benoemd. Hen-
drik VIII, koning van Engeland, die zijn vader opvolgde in
1509, heeft zes vrouwen gehad: de eerste,. Catharina van
Arragon, was Katholiek; de tweede, Anna Boleyn, was Pro-
testantseh ; de derde en vierde Jane Seymour en Anne van
Cleves, waren insgelijks Protestantseh; de vijfde, Catharina
Howard, was Katholiek, en de zesde, Catharina Parr, was
weder Protestantseh. In Londen zijn dertien gasfabrieken,
die gemiddeld dertien millioen kub. voet gas per dag van
vierentwintig uren leveren. De prijs van 't gas verschilt van
vier tot zes schelling per duizend voet.
Een uurwerk tikt drie duizend zeshonderd maal in 't
uur of één en dertig millioen vijfhonderd zes en dertig dui-
zend maal in 't jaar. Het uurwerk is van hard metaal ge-
maakt ; maar er bestaat iets, dat op verre na zoo hard niet
is als metaal, en toch vijf duizend maal in 't uur, honderd
twintig duizend maal per dag en drie en veertig millioen
achthonderd dertig duizend zeshonderd dertigmaal in 't
jaar tikt of slaat. Menigmaal houdt dit ding honderd jaren
stand, en dan heeft het meer dan drie en veertig honderd
millioen malen geslagen. Dit kleine, weeke ding, hetwelk
zoo vele slagen uithoudt, draagt ieder in zich zeiven rond,
namelijk het hart.
4S.
jongeling, youlh. streven naar, (o «fri»«*grijsaard worden, to
laten varen, io leave.* afler, io aim at. reach old age.
kinderlijk, chüdish. wetenschap, knóieledge. neefzien op, to look on.
spel, play. najagen, to pursue. verachting, contémpt.