Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
They take a pride in their children^ zij zijn trotsch op
hunne kinderen.
I have a mind to take a walk, ik heb lust eene wandeling
te doen.
Have a care what you do, pas op 't geen gij doet.
Will you have a share in our undertaking ? wilt gij aandeel
in onze onderneming hebben?
46.
geleden, ago. leugen, lie. met, of.
pensioen-gelden, non- blijven, to remain. gebeel, the whole of.
effective charge. verbergen, to hide. * goed, well.
marine, navy. achterhalen, to over' zich ontzien, to scru'
weinig, scarcely. take. * pie at,
meer bedragen dan, io Thebe, Thebes. aan, in.
exceed. Opper-Egypte, t^jo^r-vermaak, ptowre.
soldij, pay. Egypt. wijden, to devote.
gemeen soldaat private.\>oox\, gate. geregeld, régular.
bewijsgrond, argument, daarom, thérefore.
Tweehonderd jaar geleden bedroegen de pensioen-gelden
der Engelsche armee en marine weinig meer dan tien duizend
pond in 'tjaar; zij bedragen thans meer dan tien duizend
pond per dag. De soldij van een gemeen soldaat in 't
Engelsche leger bedraagt zeven schelling en zes stuiver per
week. Het is een bewijs van de zwakheid uwer bewijsgron-
den, indien gij driftig wordt. Eene leugen mag eenigen tijd
verborgen blijven, de waarheid achterhaalt haar steeds. Thebe,
de hoofdstad van Opper-Egypte, wordt gezegd honderd i3oor-
ten gehad te hebben, en werd daarom de stad met hon-
derd poorten genoemd. Duizend jaren zijn voor God als één
dag en één dag als duizend jaren. Karei Y (1515— 1555)
en Frans 1 (1515—1547) waren bijna van denzelfden ou-
derdom, en waren gedurende hun geheele leven {pi.) mede-
dingers en vijanden. Wat in haast gedaan wordt, wordt
zelden goed gedaan. Zeer vele menschen ontzien zich niet
geheele dagen te besteden aan hunne vermaken, en vreezen
toch eenige uren te wijden aan geregelde studie.
prijs, rate. in de leer gedaan wor- treden in, to énier.
vervoer, convéyance. den bij, to be apprén' verschaiïen, io gain.
vigilante, cab. ticed to., bevordering, 'promotion,
Jean, John. verver, dyer. vlek, hamlet.
CowAN ZN Maatjes, Leerc. Ile ged. 7de druk. 7