Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
A great deal of money, zeer veel geld.
Have a Utile patience, heb een weinig geduld.
A few hours, eenige weinige uren.
Little en few, zonder lidw. gebruikt, drukken een bijna
geheel ontkennenden zin uit:
He has a Utile móney, hij is tamelijk rijk, heeft wat geld.
He has little móney, hij is arm.
I prefér a few friends to many acquaintances, ik verkies
eenige weinige vrienden boven vele kennissen.
He was so tyrannical that he had hut few friends, hij was
zoo willekeurig, dat hij weinig (of geene) vrienden had.
Voor titels, beroepen, sekten, volksnamen en woorden,
die zekere toestanden uitdrukken:
Hhe géneral made him a captain on the field of battle, de
generaal benoemde hem op 't slagveld tot kapitein.
His bróther is a bóokseller, zijn broeder is boekverkooper.
He is a Protestant, and his wife a Róman Catholic, hij is
Protestantseh en zijne vrouw Katholiek.
He is an Italian, hij is een Italiaan.
In becóming a husband, he ceased to think of becoming a
soldier, echtgenoot wordende, dacht hij er niet meer aan sol-
daat te worden.
5® Voor eenige zelfst. naamw. van gelijken vorm voor 't
enk. en meervoud, als: alms, means, news, summons:
I gave him an alms, ik gaf hem eene aalmoes.
He sought a means of revenge, hij zocht een middel om zich
te wreken.
A news as joyful as unexpécted, eene tijding even verblij-
dend als onverwacht.
He got a summons to appéar, hij kreeg eene dagvaarding
om te verschijnen.
6' Gebruikt men in 't Engelsch het niet-bep. lidw. in
de volgende eigenaardige uitdrukkingen:
The énemy made a stand in the wood, de vijand maakte
halt in 't bosch.
He shall not make a fool of me again, hij zal mij niet
weer voor den gek houden.
He made a boast of his villany, hij beroemde zich op zijne
schelmerij.
We gave a guess at his méaning, wij raadden naar zijne meening.
Queen Mary then took a last farewell of France, toen zeide
koningin Maria Frankrijk 't laatst vaarwel.