Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
de meeste Europeërs geven elkander de liand, maar de Lap-
landers wrijven hunne neuzen tegen elkander. De kaaiman
wordt gevonden in de meeste groote rivieren van Azië,
Afrika en Amerika.
Het niet-bep. lidw. wordt in 't Engelsch gebruikt:
1° Yoor zelfst. naamw., die een gewield, eene maat, een
getal of een tijd aanduiden, waar wij in onze taal veelal
het bep. lidw. bezigen:
Eight pence a ponnd, acht stuiver 't pond.
Ttco shillings a bóttle, vierentwintig stuiver de flesch.
Two guineas a pair, a dézen, twee guiojes het paar, dozijn.
So much a man, a head, zooveel per man, per hoofd.
Ttcice a week, four times a year, tweemaal in de week,
viermaal in 't jaar. (*)
2® Voor afgetrokken zelfst. naamw., waar dikwijls in 't
Hollandseh geen lidw. staat, alsmede in den zin van eenig,
eenige; dezelfde, hetzelfde; zeker:
He came in a hurry, hij kwam in haast.
He put himself into a passim, hij werd driftig.
He labours undtr a dropsy, hij lijdt aan waterzucht.
He keeps it a secret, hij houdt het geheim.
It is hut fur a time, 't is slechts voor eenigen tijd,
We had still a regard for him, wij hadden nog eenige
achting voor hem.
We are exactly of a size, wij hebben juist dezelfde lengte.
We were of an age, wij waren van denzelfden ouderdom.
Two at a time, twee te gelijk.
^ Mr, Blunt has heen here, een zekere mijnh. Blunt is
hier geweest.
Voor enkele hep. en onbep. tehcoorden;
A dozen of eggs, a score of óyders, een dozijn eieren, een
twintigtal oesters,
Ihave seen it a hundred times, ik heb het honderden malen gezien.
The place is worth a thóusand pounds a year, de post brengt
duizend pond in 't jaar op.
A great many persons zeer vele menschen.
(*) Soms wordt per in plaats van a gebruikt voor tijdsbepalin-
gen en ook voor de latijnsche woorden diem, annum.
We leave, per steam-boat, to'worrow night.
t Ook vindt men mdny a: wdny a man, menigeen; mdny an hour,
menig uur; vooral bij dichters gebruikelijk.