Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOOEU BIJ 'T UITGEVEN VAN DEN
TWEEDEN DRUK.
Bij de bewerking eener Tweede Uitgave dezer Spraakkumt,
zijit enkele geheel nieuwe gedeelten ingevoegd, andere uitgebreid
of omgewerkt: een boekje toch, dat men dagelijks leest, en uit-
legt waar H noodig is, geeft voortdurend stof tut opmerkingen.
De vruchten daarvan, alsmede van de loenken, die een en ander
vriend en mede-onderwijzer gaf, zullen, bij vergelijking met den
Eersten Druk, zeker niet onopgemerkt blijven.
Tot nadere aanwijzing icegens inrichting en gebruik dezer
Spraakleer volgt hier het
voorbericht tot den eersten druk.
De volgende bladen bevatten het Tweede Gedeelte van onzen
Leercursus ter beoefening der Engelsche Taal, waarvan, eenigen
tijd geleden, het eerste gedeelte, de practische inleiding ter voor-
bereiding eener grondige studie, bij dezelfde Uitgevers het licht zag.
Daar ons boekje in meer dan één opzicht van zijne voorgan-
gers afwijkt, meenen wij van enkele punten van verschil, daar
zij op den eersten oogopslag gebreken konden schijnen, rekenschap
en eenige woorden ter nadere verklaring te moeten geven.
Wij hebben H werkje ingeleid met eenige wenken voor 7 af-
breken der Koorden op H einde van den regel, iets, waarin de
Engelschen zeer nauwkeurig zijn. Door groot verschil tusschen
uitspraak en spélling, onhnoeten beginnenden hierin veelal een
groot struikelblok; en nauwelijks vindt men eenig Engelschboek
op 't vasteland gedrukt, of H levert talrijke voorbeelden van ver-
keerde afbreking der woorden, een gebrek, dat nooit in werken
van eenige beteekenis, in Engeland verschenen, gevondeti wordt.
Wij bevonden er ons steeds wel bij, de woorden van eenige op-
stellen volgens de hier gegeven regels te laten verdeelen.