Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
onrechtvaardigheid, zoeken, io seek. * vroomheid, piety,
iniquity, schuilplaats, refuge, loodrecht, perpendi-
bestorming, stórming. Nationaal, National, cular,
de Tuileriën, the Tui» Vergadering, Assémhly, hoogte, height,
leries, schijn, air.
De arme, dien wij niet gi'oeten, alleen omdat hij arm is,
is misschien een edeler mensch dan de rijke voor wien wij ons
buigen, omdat hij rijk is. De hongerige vindt den eenvoudig-
sten schotel smakelijk. Hoe meer een gierigaard heeft, des te
meer hij begeert. Toen Xerxes tegen Griekenland optrok, on-
derwierpen zich de meeste Grieksche staten aan hem (480 v. C.),
Hoe meer Wilberforce (1759—1833) over de slavernij nadacht,
hoe meer hij overtuigd was van hare omxchtvaardigheid. Op
den eersten November 1688 stak Willem, prins van Oranje,
in zee, en op Maandag den vijfden wierp hij 't anker in de
haven van Torbay. Hoe meer wij ons toeleggen op de studie
der geschiedenis, hoe meer wij grondregels voor ons leven in
haar vinden. Na de bestorming der Tuileriën in 1791 zoch-
ten Lodewijk XVI en zijn huisgezin (eene) schuilplaats in de
Nationale Vergadering, die onmiddellijk beval hen allen in de
gevangenis te zetten. Nadat Balthazar Gerard naar Delft ge-
komen was met het plan om den prins van Oranje te doo-
den, zag men hem steeds ter kerke gaan, om zich een
schijn van vroomheid te geven. De grootste der pyramiden
van Egypte, die 't minst door tijd en weer geleden heeft,
heeft eene loodrechte hoogte van 499 voet.
beschaving, civilizdiion,
vooruitgang, improve-
ment.
i\xvi\L.^Qrs,printing'press.
ongetwijfeld, undóub*
ted,
drift, anger,
krankzinnigheid, mad-
ness,
elk, évery,
staan, to stand, io he,
doorgaan, to pass,
meridiaan, meridian.
gemeenten, Cómmons.
vormen, to constitute.
wetgevend, législative,
macht, power,
voor, to.
natuuronderzoeker, na-
turalist.
bijzonder, peculiarly.
belangrijk, interesting.
ïn^\^iK2^xd,hippopótamus.
civetkat, civet, civet-cat,
baviaan, hahóon.
aap, mónkey.
vastland, cóntinent.
Dinsdag, Tuesday.
gevangen zitten, io be
imprisoned.
•toegang bij, accêss io.
bevelschrift ter terecht-
stelling, warrant for
execution,
zeggen, to tell.'*'
.zich voorbereiden, io
prepare.
Onder al de uitvindingen, die bijgedragen hebben tot de
beschaving en den vooruitgang van 't menschelijk geslacht,