Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
chaams. De sterrenkunde heeft in de laatste jaren groote vor-
deringen gemaakt, vooral door de vele verbeteringen des teles-
eoops. Do onwetendheid is de moeder van dwaling en bijgeloof.
Het bijgeloof der Mexicanen gaf den Spanjaarden een gereed
voorwendsel om hen uit te plunderen en te dooden.
Het bijwoordelijke the. staat in 't Engelsch vóór bijv.
naamw. en bijwoorden in den vergrootenden trap, om eene
zekere evenredigheid uit te drukken, waartoe menin'tHol-
landsch de woorden hie.... hoe of hoe.... des te gebruikt:
The longer the day, the shórter the night, hoe langer de dag
is, des te korter is de nacht. The more violent the storm,
the shórter its duration, hoe heviger de storm is, des te kor-
ter is zijn duur. The colder a climate (is), the more con-
ducive {it is) to health, hoe kouder een klimaat is, des te
bevorderlijker is het voor de gezondheid.
Voor overtrcifende trappen staat in 't Engelsch het bep.
lidw. evenals in onze taal: He who retires the sóonest, comes
the latest, hij, die 't vroegst heengaat, komt het laatst. When
the storm was at the highest, toen de storm op't hoogste was.
Het lidwoord wordt echter uitgelaten voor mosl en ook som-
tijds voor andere overtreffende trappen (*), wanneer men in 't
algemeen en zonder nader bepaalde vergelijking spreekt: Most
péople are of that opinion, de meeste menschen zijn van dat
gevoelen. Most of the Dutch towns, de meeste Hollandsche
steden. The page of greatest beauty is often presented us by
the booh of nature, de schoonste bladzijde wordt ons dikwijls
door 't boek der natuur aangeboden. Here we shall be least
disturbed, hier zullen wij 't minst gestoord worden. Wel
vindt men nog voor most het niet-bep. lidw.: A most stupid
fault, eene allerdomste fout.
In sommige uitdrukkingen wordt in 't Engelsch het bep.
lidw. uitgelaten, waar wij het in 't Hollandsch gebruiken,
b. V. To go to church, naar de kerk gaan; to come from,
church, uit de kerk komen; to be at church, in de kerk zijn;
to be at work, aan 't werk zijn; to sJiaJce hands, elkander
(*) Voor vex! cn last wordt bet lidw. gswoonlijk uitgelaten: next
Keek, de aanstaande week, de volgende week; laU week, last year,
last night, verleden week, jaar, van nacht of gisteren avond. The
next week, the next month, etc. beteekenen de week, de maand daarna.