Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
De Mont-Blanc is een der hoogste bergen in Europa, ge-
legen in Savoie, tusschen ile dalen van Chamouny en En-
trèves. 't Is een der toppen van de Penninische Alpen, en
is misschien de hoogste na die van 't Himalaya-gebergte,
de Andes en den Caucasus. Schoon minder hoog dan de
Chimboraço in zijne verhevenheid boven de zee, wordt de
Mont-Blanc als hooger beschouwd, daar hij zich twaalf
duizend zeshonderd voet boven het dal van Chamouny
verheft en de Chimboraço niet meer dan elf duizend zes-
honderd voet boven de vlakte van Quito. Het eiland St.
Helena is beroemd geworden in de jaarboeken van (de) Euro-
peesche geschiedenis als de gevangenis en 't graf van kei-
zer Napoleon Bonaparte. De leeuw, die vroeger drie deelen
der oude wereld bewoonde, is nu beperkt tot Afrika en eenige
naburige gedeelten van Azië, evenals zulks de panter en de
luipaard zijn. De hyena's zijn bijna uitsluitend eigen aan Afrika.
Schoon de slavernij sedert de oudste tijden bestaan heeft, is
zij geheel onbestaanbaar met den tegenwoordigen staat van
zeden en godsdienst. De godsdienst van Mahomed wordt
beleden door ongeveer honderd en tien millioenen, die van
Christus door ongeveer tweehonderd acht en twintig millioenen

Christendom, Christi-
anity.
prediken, to lay * down.
broederlijk, ftatérnal.
wederkeerig, mutual.
grondstelling, funda-
mental maxim.
omvatten, to emhrâce.
welsprekendheid, élo-
quence.
spraakkunst, grammar.
geschrift of rede, vér-
bal compoailion.
wat ook, whatever.
onderwerp, subject.
verhaal, narrative.
dwaasheid, fólly.
ellende, misery.
plaats, seat.
gezaligd, tléssed.
tij, of.
de ouden, the ancients.
oord, place.
eeuwig, eternal.
heerschen, to reign.
rechtvaardig, just.
leiden, to lead. *
stil, tranquil.
genot, enjoyment.
gedoemd, damned.
booten voor, to expiate.
schuldig, guilty.
volgens, according to.
duister, dark.
somber, gloomy.
plaats, flace.
muur, wall.
vlammend, fiery.
stroom, stream.
geesel, scourge.
menschheid, mankind.
voeren, to carry on.
verdelgingskïijg, war
of exterminUion.
Het Christendom predikt de leer van broederlijke en weder-
keerige liefde als eene zijner eerste grondstellingen. De let-
terkunde omvat de dichtkunst, de welsprekendheid, de ge-
schiedenis, de spraakkunst en iedere soort van geschrift of