Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
39.
standvastig, firm. kasteel, cdsile,
beschermer, protéctor. aanzienlijk, distiti'
keurvorst, elector, guished.
Saksen, Sdxony, verscheidene, séveral.
uitvaardigen, ^öj5«d/i5A.belangrijk, valuable.
edikt, édict. lotgeval, advénture.
in den rijksban doen, hersteller, restórer.
to put* under the ban later, dfterwards.
of the empire. benoemen . tot, to ap-
aartsbisschop, arch- point.
bishop.
Kamerijk, Cambrdy.
schrijver, duthor.
bekend, known,
men, we^
aangaande, concérning.
gelijk men weet, as is
well known.
ter dood veroordeelen,
to condemn to death.
daags na de uitspraak
van *t vonnis, the day
after séntence wai
pronounced.
schoon, fine.
apotheek, apothecary^ &
shop.
Luther (1483—1546) vond een standvastig vriend en be-
schermer in Erederik, keurvorst van Saksen; maar keizer Ka-
rel V vaardigde een edikt tegen hem uit, en deed degenen, die
hem zouden verdedigen, in den rijksban. Eénelon, aartsbisschop
van Kamerijk en schrijver van (den) Telemachus, werd geboren
op 't kasteel van Eénelon, den zesden Augustus 1651, uit
een oud en aanzienlijk geslacht. Hij schreef verscheidene
belangrijke stukken; maar zijn voornaamste werk is de Lot-
gevallen van Telemachus, den zoon van Ulysses. Generaal
Monk, de hersteller der Stuarts (1660), werd later tot ad-
miraal der vloot benoemd. In (de) Hollandsche geschiedenis
is hij meer algemeen bekend als de Hertog van Albemarle.
Men leest in een zeker boek aangaande Alexis, den zoon van
Czaar Peter den Eerste (1672—1725), die, gelijk men
weet, ter dood veroordeeld werd: Prins Alexis stierf daags
na de uitspraak van 't vonnis, en de Czaar had te Moscoa
eene der schoonste apotheken van (— in) Europa.
gelegen, situated.
Savoie, Savóy.
tusschen, betwéen.
top, summit,
Penninisch, Pennine.
het Himalaya-geb., the
Himaldya.
minder hoog dan, in-
férior to.
verhevenheid, elevdtion
zich verheffen, to rise.*
vlakte, plain.
worden, to become.*
40.
(verv,, met to have).
gevangenis, prison.
graf, grave.
deel, quarter.
beperken, to confine.
naburig, neighbouring.
gedeelte, district.
evenals, as.
zulks, dlso.
.panther, pdnther,
iiyena, hyêna.
uitsluitend, exclusively.
eigen, peculiar.
bestaan, to exist,
sedert, from,
oud, remote.
geheel, wholly.
onbestaanbaar, incon^
sistent.
tegenwoordig présent,.
staat, state.
zeden, morals.
Mahomed, Mdhomet.
belijden, to proféss.
ongeveer, about.