Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
than the rich, de armen zijn vaak gelukkiger dan de rijken
(zie bl. 17). Een enkelv. bijv. naamw. kan in Engelsch
nooit, zooals in onze taal, zelfstandig genomen worden.
Men zegt dus: de, een, eene blinde, the (a) hllnd man, the
(fl) blind wóman; blinden, blind people.
Rouaan, Rouen, adellijk, nóble, onderneming, expfdi'
te recht, justly. geslacht, fdmihj. tion.
Horatius, Horace, page, page. zich onderscheiden, to
om 't leven komen, to bij, to, distinguish one's self.
perish. graaf, count. overal, êverywhere.
rook, smoke. toenmaals, then, vooral, principally.
Zweden, Swêden, gouverneur, governor, espécially.
ongelukkig, unhappy. Lyon, Lyons, bijdragen, to contribute*
lot, fate. komen door, to pass Milaan, Milan,
verwekken, to excite, throvgh. zenden, to send,*
algemeen, general. nemen, to take. * leveren, to fight.*
deelneming, commise- met zich, with him, alleen, alone,
rdtion. naar, to. smal, narrow.
lid, member. Italië, Italy. brug, bridge,
rampspoedig, ill-fated, verovering, conquest, weerstaan, to resist.
Dauphiné, Dduphiny. koninkrijk. o/. aanval, attack,
uit, of. Napels, Naples.
De beide Corneilles werden te Kouaan geboren. Boileau
(1636—1711) wordt te recht beschouwd als de Horatius van
Frankrijk. Plinius de Oudere kwam in den rook van den Ve-
suvius om 't leven. Karei Xll, koning van Zweden, was de
Alexander van 't Noorden (f 1718). De meeste Stuarts waren
ongelukkig; maar 't lot der schoone en ongelukkige Maria
heeft meer algemeene deelneming verwekt dan dat van eenig
ander lid dier rampspoedige, familie. De ridder Bayard, gebo-
ren in Dauphiné uit een adellijk en oud geslacht, was eerst
page bij Eilips, graaf van Beaugé, toenmaals gouverneur
van Lyon. Karei VIII, door die stad komende, nam hem
met zich naar Italië. De verovering van 't koninkrijk Napels
was de vrucht dier onderneming. De jonge Bayard onder-
scheidde zich overal, maar vooral in den slag bij Verona,
Na veel bijgedragen te hebben tot de verovering van Milaan,
werd hij 't volgende jaar naar't koninkrijk Napels gezonden.
In een slag, die in 1501 geleverd werd, weerstond hij alleen
op eene smalle brug den aanval van tweehonderd ruiters.