Boekgegevens
Titel: Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Serie: Leercursus ter beoefening der Engelsche taal, 2e ged
Auteur: Cowan, Frederick Martin; Bruinvisch Maatjes, Adrianus
Uitgave: Amsterdam: J.H. Gebhard & comp, 1877
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 6 : 7e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205090
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Theoretisch-practische spraakkunst der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
stoel aan. Nor énvy we the gdudy robes they lent proud
Montezuma's realm, noch benijden wij den bonten tooi, dien
zij aan *t rijk des trotschcn Montezuma's verleenden.
Yoor 't overige staat in 't Engelsch voor eigennamen het
lidw., waar zulks in onze taal vereischt wordt. * Slechts
merke men nog op, dat enkelv. bergnamen in 't Engelsch het
bep. lidwoord niet voor zich nemen: Étna (Mount Étna),
Etna; Vesuvius (Mount Vesuvius), de Vesuvius (tenzij dat
zij, ofschoon in 't enkelv., eene geheele keten aanduiden,
b. V. the Caucasus, de Caucasus); meerv. bergnamen daar-
entegen wel: The Pyrenees, de Pyreneën; de ^Upen.
Eigennamen, voorafgegaan van een gemeen zelfstandig
naamw., staan in 't Engelsch zonder lidw.: King William^
koning Willem; (^neen Victoria, koningin Victoria; Pope
Pius, paus Pius; Géneral Simpson, de generaal Simpson;
Colonel Fox, de kolonel Eox; Farmer Williams, de pachter
W^illiams; lake Ontario, het Ontario-meer; Mount Hécla,
de berg Hecla; Cape Clear, kaap Clear; fort Cónstantine,
het fort Constantijn. f
Titels of aardrijkskundige namen, die door of gevolgd
worden, vereischen daarentegen het lidw.: The Duke of Wél'
lington, de hertog van W^ellington; the Earl of Ldndsdowne,
de graaf van Landsdowne; the Cape of Good Hope, de kaap
de Goede Hoop.
Ook de volgende titels vereischen het lidw. voor zich:
the emperor, keizer; the empress, keizerin; the czar, czaar;
the czarina, czarin; the archduke, aartshertog; the archduchess,
aartshertogin; the princess, prinses; the chevalier, ridder;
b. V. The Émperor Napóleon, keizer Napoleon. * *
* Eenige eigennamen van landen maken hierop nog eene uit-
zondering: The Morêa, the Téxel, the Tyrol.
Wanneer voor eigennamen van landen een bijv. naamw. staat,
wordt in onze taal het lidw. gezet, in *t Engelsch niet: Old
{ancient) Greece, 't oude Griekenland.
t De uitdrukking the river Thames^ de rivier de Teems, is hier-
van uitgezonderd.
** Worden twee of meer namen onder ée'n titel vereenigd, dan
gebruikt men meestal 't lidw.: The Earls of Arundel and North-
dmpton, with the Lords Willoughby, Basset and Uoss.
Dient een titel ter nadere bepaling van een voorafgaanden
eigennaam, dan wordt steeds het lidw. weggelaten:
Wilmot, Earl of Rochester; Marie Antoinette, archduchess of Aus-
tria, daughter of Francis I, émperor of Gérmany; William^ duke of
Normandy.