Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
verontschuldigen. Ongelukkiglijk heeft de meid hare bood-
schap vergeten en is dus de oorzaak, dat gij te vergeefs
op mij gewacht hebt. Gij zijt zekerlijk boos op mij ge-
weest; maar daar het mijne schuld niet is, hoop ik dat
gij niet meer boos zult zijn. Zoodra ik kan, zal ik bij
u komen.
Uw vriend.
16.

Hartelijk geliefde moeder!
De gelukkige dag is weder verschenen, dat mijne lieve
moeder haren geboortedag viert. Deze dag is voor mij een
dag der hoogste vreugde, want meer dan ooit herinner ik
mij welke verpligting ik aan u heb. Ja, lieve moeder,
ik ben geheel doordrongen van dankbaarheid voor de moe-
derlijke liefde en zorg mij steeds bewezen, en ik bid dat
het den Heer moge behagen uw leven nog langen lijd voor
uwe kinderen te behouden. Het zal steeds mijn grootste
geluk en mijne bestendige vreugde zijn door een goed ge-
drag u genoegen te verschaffen, en ik zal door vlijt en ge-
hoorzaamheid altijd bewijzen, dat ik steeds ben
Uwe dankbare en gehoorzame dochter
Pauline.
17.
Mijnheer!
Mijne ouders zijn van plan morgen naar D. te vertrek-
ken, en willen mij gaarne het genoegen doen, mij mede
te nemen , mits het met uwe toestemming is. Ik verzoek
u derhalve vriendelijk mij te veroorloven eenige dagen uit
de school afwezend te zijn, terwijl ik beloof mijn best te
zullen doen, om datgene wat ik alsdan verzuimd heb, in