Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
een ander boek voor mij hadt. Zoek eens in uwe boeken-
kast wat gij voor mij hebt. Ik ben
Uwe vriendin
Dorothea.
14.
Lieve broeder!
Ik haast mij u eene blijde tijding mede te deelen. Neef
'Willem, van wien wij in tien jaren niets gehoord hadden,
en dien wij reeds lang dood waanden, is gisteren geheel
onverwacht van zijne reis teruggekomen. Hij ziet er heel
gefeond uit, ofschoon hij zeer oud geworden is. Ik had
mij hem geheel anders voorgesteld. Gij zult u nog wel
herinneren, hoe dikwijls onze ouders met ons over neef
gesproken hebben, en hoe oplettend wij dan toeluisterden,
als zij ons zijne lotgevallen vertelden.
Wij verwachten u spoedig hier, want neef heeft ook
voor u vele geschenken uit vreemde landen medegebragt.
Wees van ons allen gegroet en vooral van
Uwen liefhebbenden broeder.
15.
Lieve August!
Het doet mij leed dat ik woensdag 1.1. (pastj mijn woord
niet heb kunnen houden. Ik had beloofd u om i^én uur te
bezoeken en den geheelen namiddag in uw gezelschap door
te brengen. Ik moest echter eerst naar mijnen oom, wien
ik beloofd had eenige teekeningen te toonen. Maar zoodra
ik bij hem kwam, verzocht hij mij met hem en de familie
uit rijden te gaan, en toen ik hom zeide, dat ik beloofd
had u te bezoeken, gaf hij oogenblikkelijk bevel, dat de
meid naar uw huis zoude gaan, om mij in zijnen naam te
4*»