Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
11.
Lieve Charlotte!
Ik feliciteer u hartelijk met uwen geboortedag, en wensch
dat gij dezen dag nog dikwijls in gezondheid en vreugde
moogt beleven.
Neem ook het bijgevoegde geschenk aan als een bewijs
der vriendschap van
Uwe vriendin
Lucie.
12.
Waarde vriend!
Mijn broeder Hendrik is sedert eenige dagen zeer ziek.
Hij verzoekt u, hem spoedig, en als het mogelijk ware,
nog heden te bezoeken. Ik voeg mijne bede bij de zijne,
en hoop dat gij mij helpen zult den zieke een weinig op
te vrolijken. Gij kent zoovele mooije geschiedenissen , waar-
mede gij hem zoowel als mij veel vreugde zult verschaf-
fen. Kom zoo spoedig als het u mogelijk is; wij verwach-
ten u met ongeduld, v
Uw vriend
Gustaaf.
13.
Lieve Julia!
Hiernevens zend ik u het boek terug, dat gij mij geleend
hebt, toen ik onlangs bij u was. Ik dank u hartelijk
voor uwe goedheid; het heeft mij veel genoegen verschaft
en ik heb er veel uit geleerd, dat mij tot nu toe onbekend
was. Het zou mij zeer welkom zijn, wanneer gij weder