Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
A. Juist, ik heb ze van mijnen grootvader gekregen
op mijn verjaardag.
H. Hebt gij ook reisbeschrijvingen?
A. Wel zeker, die van Mungo Park, Haafner en Bruce.
L. Waar is uwe portefeuille met prenten.?
A. Die is in de tuinkamer en wij zullen ze strakjes
wel zien.
H. Dat is goed.
25.
A. Laat ons nu eens in den tuin gaan. Hoe vindt gij
ons huis, Lodewijk?
L Ik vind het huis zeer schoon; ik wenschte wel
hier altijd te wonen.
A. Nu, als gij lust hebt, kunt gij mij zoo dikwijls
bezoeken als gij wilt.
L. Ik hoop dikwijls van uwe uitnoodiging gebruik te
maken.
A. Gij zult altijd welkom zijn. Willen wij eens roeijen
met het schuitje?
II. Ja, laat ons eens rondom het huis roeijen.
A. Kan Lodewijk roeijen ?
II. Neen , maar ik heb beloofd het hem te leeren.
26.
De vorigen.
L. Het is toch veel prettiger buiten te zijn, dan in de
stad.
A. Dat zeg ik ook, en daarom ben ik blijde dat wij
hier wonen.
H. De landlieden zijn veel gelukkiger dan de bewo-
ners der steden.
A. Dat is waar; het leven buiten is veel eenvoudiger
H. 4