Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
voor mij naar den Heer, die ginds in dat roode huis
woont. Daar komt hij.
23.
Hendrik, Lodewijk, August.
A u g. Goeden morgen , Hendrik ! goeden morgen , Lo-
dewijk ! Ik ben blij dat gij gekomen zijt. Gij zijt een man
van uw woord, Hendrik. Ik hoop dat wij veel pleizier
zullen hebben.
H. Dat hoop ik ook, maar wij hebben ook onze boeken
medegebragt, om bij u het vacantiewerk te maken.
L. Ik heb echter mijne pennen vergeten.
A. O, dat is niets. Ik heb in mijn lessenaar pennen
genoeg. Maar hebt gij reeds ontbeten?
H. en L. Wel zeker. Wij hebben ontbeten voor wij de
stad verlieten.
A. Gij hebt eene groote wandeling gedaan en zult dus
wel eetlust hebben. Ik zal het aan mama zeggen.
H. Nu als gij het wilt, is het goed. Gij weet dat
jongens nooit een boterham afwijzen.
24.
De vorigen.
A. Nu zal ik u eens mijne boekenkast laten zien. Ik
heb verscheidene nieuwe boeken, die gij nog niet ge-
zien hebt.
H. Dat zal mij aangenaam zijn. Gij weet dat ik gaarne
mooije boeken zie.
A. Hier is de nieuwe Robinson met fraaije platen.
Wat zegt gij van dat groote boek, hetwelk daar in den
hoek staat?
L. Ik geloof dat ik het ook heb. Zijn het niet de ge-
dichten van Tollens ?