Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
21.
L. Hier zijn wij bij de brug. Hoe ver is het nu nog van B. ?
H. Nog ongeveer tien minuten. Ziet gij ginds den
dorpstoren niet?
L. O ja, woont daar uw oom?
H. Juist. Straks komen wij aan zijn huis.
L, Woont hij nog voor het dorp?
H. Ja, het is de eerste buitenplaats aan uwe regter-
hand. Kunt gij het gebouw niet reeds door de boomen zien?
L. Ik zie het zeer duidelijk.
H. Nu, dat is het buiten van mijnen oom; wij zijn er
haast.
L, Is daar ook een vijver, met een schuitje waarin
men roeijen kan ?
H, Ik geloof zelfs twee; kunt gij roeijen?
L. Een weinig,
22.
De vorigen. De oom.
H. Goeden morgen, lieve oom! Neef August had mij
verzocht eenige dagen bij hem door te brengen.
O. Ik weet het en ben zeer blijde u te zien. Zijn uwe
ouders nog wel ?
H. Zij varen zeer wel en moeder laat u hartelijk groe-
ten. Ik heb ook mijn vriend Lodewijk mede gebragt, die
gaarne bij ons blijven wil, indien gij het veroorlooft.
O. Waarom niet? Gij weet dat ik gaarne zie dat
August in de vacantiedagen een paar vriendjes bij zich
heeft. Wat zal hij blijde zijn!
H, Waar is neef August?
O. Hij zal dadelijk hier zijn; hij brengt eenen brief