Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
H. Ja, lieve moeder; ik neem mijn vacantiewerk mede.
M. Dat is goed, Hendrik. Groet oom en tante en ook
neef August van mij.
H. Dat zal ik niet vergeten.
M. Wees vooral niet wild en onbezonnen en pas op
dat gij niet in het water valt.
H. Daarvoor zal ik wel oppassen, moeder, ik zal mij-
nen tijd met lezen en wandelen doorbrengen.
M. Dat vind ik goed, mijn kind; men moet nooit zij-
nen tijd verkwisten.
18.
Hendrik en Lodeivijk.
L ode wijk. Hé, goeden morgen, Hendrik! waar gaat
gij zoo haastig heen? Gij ziet er uit als een reiziger.
Hendrik. Goeden morgen, Lodewijk. Ik wil mijnen
oom te B. bezoeken. Wilt gij met mij mede gaan.? Het
is zulk schoon weder.
L. Ik zoude wel gaarne medegaan, maar mag niet
zonder verlof mijner ouders.
H. Daar hebt gij gelijk aan. Kom, zij zullen u dit
genoegen niet ontzeggen; ik wil met u medegaan.
L. Mijne ouders ontzeggen mij nooit iets, indien zij
met mij tevreden zijn.
H. Nu, wij zullen zien. Laat ons gaan.
19.
fl
Vervolg.
L. Hier ben ik, Hendrik; mijne ouders hebben het mij
veroorloofd met u mede te gaan.
H. Dat verblijdt mij zeer; wij zullen veel genoegen
hebben. Hebt gij alles wat gij noodig hebt?