Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
use it again, because I can well understand that it is a
bad habit.
J. But will you still for the future play with those
boys, who have an bad influence on your character?
R. I believe it would be better, if 1 did not do it.
J. "Well, come and take a walk with me; we shall
not want for amusement during our walk,
16.
De vader en Hendrik , zijn zoon.
Hendrik. Goeden morgen, lieve vader. Hebt gij goed
geslapen?
Vader. Goeden morgen, Hendrik. Gij zijt heden
morgen vroeg opgestaan.
H. Ja, vader, omdat ik gaarne naar B. wilde om mij-
nen oom te bezoeken, indien gij het mij veroorlooft.
V. Hoe! moet gij dan niet naar school?
H. Deze week niet, lieve vader, want wij hebben
vacantie.
V. Moet gij dan geen vacantiewerk maken ?
H. Dat kan ik immers even zoo goed buiten maken,
met mijnen neef August.
V. In dit geval wil ik het u wel veroorloven, onder
voorwaarde echter dat gij u goed gedraagt.
H. Heb daar geen zorg voor, lieve vader; niemand
zal iets over mij te klagen hebben.
17.
De moeder en Hendrik.
H. Zoude ik nu niet ontbijten mogen, lieve moeder?
M. Ja wel, mijn kind, wij zullen te zamen ontbijten.
Heeft vader u veroorloofd naar B. te gaan ?