Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat de ophlimming niet moeijelijk zijn zal, en dat ds verhalen
uitermate geschikt zijn tot tcedervertellivg. De vijfde Afdee-
ling bevat eenige noodige spreekwijzen en gemakkelijke gesprek-
ken, die zoo ongaarne in een leerboek gemist worden. Ook
heb ik eene tamelijk uitvoerige woordenlijst achter dit deel ge-
plaatst, welke, zoo ik hoop, aan het doel moge beantwoorden.
Het zal mij aangenaam zijn, indien ook dit werk een even
gunstig onthaal vindt als mijne overige Leerboeken,
E. GERDES.
Amsterdam f
28 April 18Ö6.
DRUKFEILEN.
Blz. 112 reg. 16 v. o. staat atlented, Iccs: attended.
» 118 » 11 V. b. » hnvïhh, » humble.