Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
zolder of in de schuur , dus zal ik hem niet spreken. De
kleine jongen klom op het dak en wierp eenige steenen
op de plaats. Wilt gij uwe bloemen niet op het balkon
plaatsen? De zon schijnt zoo heerlijk. Zeg aan den tim-
merman dat hij bij mij kome; want mijne huiskamer heeft
eenige herstellingen noodig. Ik zal u eens mededeelen
wat ik de volgende week moet doen : Maandag vertrek
ik naar Rotterdam, waar ik Dingsdag en Woensdag blijf;
Donderdag moet ik met eenen vriend spreken, die te
's Gravenhage woont, Vrijdag vier ik den verjaardag mijns
broeders te Haarlem, en Zaturdag kom ik weder te Am-
sterdam. De lente is aangenamer dan de winter. Januarij
is eene koude maand. Mijne zuster vertrekt in Junij of
Augustus. Is het niet overmorgen nieuwjaarsdag ? AYel
zeker , en zes dagen later is het driekoningen. Het kan
soms met paschen nog zeer koud zijn. Mijn neef stierf op
den eersten kersdag,
69.
Van de bloemen.
cenc bloem. the daisy,
eenekoornblocm. the lUy,
eene klaproos. the pink ,
kamillen,
vcrgcet-mij-nict.
the stock-güliflower , de violier.
lily-convallies, lelie der dalen, the violet,
the hyacinth, de hyacint. the ranunculus,
the turnsol f de zonnebloem.
a flower,
a com'flower t
a poppy-rose ,
camomile »
forget-me-not
the snow-drop,
the rose ,
the tulipe ,
het maagdeliefje.
de lelie,
de anjelier,
het sneeuwklokje,
de roos.
de tulp.
het viooltje,
de ranonkel.
The daisy is a small white or red flower that comes
at the beginning of spring. The camomile is an odorife-
rous plant, and often used in medecine. The red or
simple poppy-rose grows among corn. The hyacinth is
cultivated for the elegance and sweet odour of its flower.
The lily is the symbol of purity and innocence. The vio-