Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
Bij de uitgave van dezen tweeden en laatsten cursus mij-
ner Nieuwe Leerwijze dor Engelsche taal, verwijs ik den
Onderwijzer naar de Voorrede van het eerste deel. Ik heb
getracht dezen cursus nog veel uitvoeriger en meer opklimmend
te bewerken dan het tweede deel van mijnen Franschen cur-
sus , en tevens met vrucht gebruik gemaakt van den „ sptacfti=
f^en 2c[;tgan3 auc fc^ncffen unb leidsten (Scleciuing bet
©ngïifc^cn <£pi:ad;e üoii »on ben 23ccg." Even als in
mijne Fransche Leerwijze cursusJ , heb ik in de derde
Af deeling weder eenige vertellingen geplaatst, welke, nadat
ze gelezen en vertaald zijn, schriftelijk beantwoord moeten
worden. De vierde Af deeling behelst eenige leesoefeningen,
waarbij eenige gemakkelijke gedichtjes gevoegd zijn. Ik geloof