Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
4) To clothe is als bedrijvend werkwoord steeds regelmatig; dik-
wijls wordt ook het (onregelmatige) verleden deelw. clad gebruikt.
5) De zamengestelde tijden van to come kunnen met be of have
gevormd worden, hoewel met be meer algemee^i.
6) To dare, uitdagen, is nooit onregelmatig; durst wordt weinig
gebezigd.
7) Sedert eenigon tijd vindt men bij eenige schrijvers het verl.
deelw. drank in plaats van drunk. Drunken is een bijvoeg, naamw.
b. v. a drunken fellow, een dronkaard.
S) Zelfs goede schrijvers gebruiken somsin plaats van fiee,
hetgeen echter niet spraakkunstig is.
9) Gilded is het verl. deelw., gilt gebruikt men als bijvoeg,
naamw.
10) Be zamengestelde tijden van to go worden gevormd met het
hulpwerkwoord to be; b. v. theij are gone away, zij zijn heen ge-
gaan.
11) JJanged wordt gebruikt indien men van eene doodstraf spreekt.
12) Hidden is meestal een bijv. naamw,, b. v. a hidden treasure,
een verborgen schat.
13) To lie, liegen, is regelmatig.
14) May heeft noch onbepaalde wijs, noch verl. deelw.
15) Must heeft noch onbep. wijs, noch verled. deelw., men kan
deze echter vormen door to be en obliged, b. v, to be obliged,
moeten; / shall be obliged, ik zal moeten.
16) Stricken wordt zelden, maar dan ook slechts als bijvoeg,
naamwoord gebruikt.
17) Swollen vindt men bijna altijd als bijvoeg, naamw.
18) To work is regelmatig als onzijdig werkwoord, doch onregel-
matig als bedrijvend werkwoord.