Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
/ knew. ik kende. I mistook, ik vergiste mij.
known, gekend. mistaken, vergist.
I lade, ik laad. I mow, ik maai.
T laded, ik laadde. I mowed. ik maaide.
laden, I lay. geladen. mown*, gemaaid.
ik leg. I must, ik moet, moest.
I laid, ik legde. I overtake, ik haal in.
laid, gelegd. I overtook. ik haalde in.
I lead, ik leid. overtaken, ingehaald.
T led, ik leidde. I partake, ik neem deel.
led, geleid. I partook, ik nam deel.
I lean, ik leun. partaken, deelgenomen.
T *leant. ik leunde. I pay. ik betaal.
*leant. geleund. I paid. ik betaalde.
T leap, ik spring. paid. betaald.
I nept. ik sprong. r put. ik leg, legde.
*lept, gesprongen. put. gelegd.
I leave. ik verlaat. I read. ik lees.
I left. ik verliet. I read, ik las.
Uft, verlaten. read. gelezen.
I lend, ik leen. I rend. ik verscheur.
I lent. ik leende. / rent, ik verscheurde.
lent. geleend. rent, verscheurd.
I let. ik Iaat, liet. I rid. ik bevrijd, bevrijdde.
let, gelaten. rid. bevrijd.
I lie, T lay, ik lig. I ride. ik rijd.
ik lag. I rode. ik reed.
lain, gelegen. ridden, rode, gereden.
I load. ik belaad. I ring, ik luid.
I loaded. ik belaadde. I rung, rang, ik luidde.
*loaden, geladen. rung. geluid.
I lose. ik verlies. I rise. ik sta op.
/ lost. ik verloor. T rose. ik stond op.
lost. verloren. risen, opgestaan.
I make, ik maak. I rive. ik splijt.
I made. ik maakte. £ rived, ik spleet.
made, gemaakt. riven, gespleten.
I may. ik durf, mag. I run, ik loop.
I might, ik durfde. T ran, ik liep.
I mean, ik meen. run, geloopen.
I meant, ik meende. I say, ik zeg.
meant, gemeend. I said, ik zeide.
I meet, ik ontmoet. said, gezegd.
I met, ik ontmoette. I saw. ik zaag.
met, ontmoet. I sawed, ik zaagde.
I mistake, ik vergis mij. sawn, gezaagd.