Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
46.
Ought, should, moest, zoude, zoudt, enz.
You should have taught your children to be silent,
when older people arc speaking. She should take care
of her poor brother. We ought not to have lost our books.
You ought not to have brought that naughty child with
you. Ought he not to have written two exercises ? She
should have sent some one, in order to inform me of it.
I ought not to have been in so great a hurry. You should
have sold your garden at that price. You should have
taken greater pains. You ought not to have provoked
him to it. You should have been there in the forenoon.
Ought you to have read that to your sister? He should
go there before you. He should have been there before
his brother. Why should I have taken it from him? He
ought not to have seen it.
47.
Ik kan heden niet komen, want ik moet nog eenige
brieven schrijven. Hij kan noch het eene, noch het an-
dere doen. Uwe moeder kan er nu niet met u over spre-
ken , kom morgen weder. Zij mag niet bij mij blijven,
want ik weet dat zij zeer ongehoorzaam geweest is. Dat
kan wel zijn, maar ik twijfel er aan. Ik durf niet op
het ijs loopen, want ik ben bang te vallen. Wij durven
niets te zeggen. Dat kan waar zijn. Nu mag hij de deur
opendoen en binnenkomen. Wij moesten onze zakdoeken
niet verloren hebben. AVaarom moest hij hier gebleven
zijn? Iladt gij niet twee brieven moeten schrijven? Ik
durf het niet verzekeren, maar ik zal het uwen vader
vragen. Moest gij het hem niet reeds lang gevraagd heb-
ben? Gij hadt uwe kleederen tot den bepaalden prijs
moeten verkoopen.