Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
scaled my letter? I have sealed it and carried it to the
post-office. Have you put on your garters? Yes, I have
put them on. "VVe have invited your sister to come to see
us to-morrow. If you have invited her, she is sure to
come. Have you sent my books to the bookbinder's? Do
you know how many engravings I have received ? My
mother was greatly rejoiced at seeing you. Those gentle-
men have taken a great deal of pains. My sisters have
amused themselves at the concert. They have determined
to going there the next time also. This man has made
himself many enemies. The enemies he has made himself
are innumerable.
41.
Toen wij naar uwen oom gingen (going), ontmoetten wij
de zuster der koningin met haren oudsten broeder. Toen
wij den tuin intraden, zagen wij dadelijk, dat de tuinman liet
gras gemaaid had. Daar het kind niet in staat is (not being
able) te gaan, moet de meid het dragen. Dewijl mijn kind
ziek is, heb ik uwen neef naar den doctor gezonden. Dewijl
uwe zuster spaarzamer is dan gij, zal zij eerlang schoone
boeken kunnen koopen. Wij maken ons nimmer bemind, als
wij onbeleefd zijn. De boeken, (welke) wij verkocht hebben,
waren nog nieuw. Hier zijn de brieven, welke gij geschre-
ven hebt. De appelen, welke gij geplukt hebt, kosten twee
gulden. De kinderen, welke in den tuin des grootvaders
speelden, zijn naar den Haag vertrokken. Gij hebt u gis-
teren wel vermaakt. Ik heb het niet gemaakt. Aan wien
hebt gij de prenten gezonden.' Indien gij mij hadt genoo-
digd, zoude ik zeker gekomen zijn.
42.
The crying children ran after their mother. The frighten-
ed dog ran sneaking away. My offended brother told