Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
26.
iVhoever, lahosoever, hij, die, al wie; ieder, die; whatever, what-
soever, hoe ook, wat ook, hoc ook genaamd, alles wat;
however, hoe ook.
Whoever is rich must be bencficent. I will give this
book to whomsoever will take it, I have no good opinion
of whomsoever speaks bad of his friends. Lend me any
book. Whatsoever he may have shown you. Whosoever
you may be, you will obtain nothing. Whatever you may
say, nobody will listen. Whoever may have told you so,
you have been imposed upon. I have not spoken to whom
soever it may bo. I don 't know him, whatever he may
say. Whatever place it may be, he will accept of it.
Whatever may be his intention, I will not insist him.
However rich you may be, there are still richer men than
you. Whatever pains you may taken, still you will not
succeed. In whatever manner you may set about it, every
thing will be useless.
27.
Hij geeft den eenen, wat hij den anderen ontneemt.
Beide hebben ongelijk. Hij heefl aan beiden verwijtingen
gedaan, maar zij waren onverdiend. Ik heb van beiden
afscheid genomen. Deze broeders beminnen elkander zeer;
zij gaan nooit zonder elkander uit. Zij schijnen voor elkan-
der geboren te zijn. Geef mij een anderen hoed en een
anderen stok. Benijd nimmer het geluk van anderen. Het
is zeldzaam verscheidene vrienden te hebben. Ik zou u
eene pen leenen, indien ik (er) verscheidene had. Ik heb
het reeds van verscheidene lieden gehoord. Wij hebben
verscheidene dagen in deze stad doorgebragt. Wie werk-
zaam is, is ook gelukkig. Ik zeg het aan ieder, die het
hooren wil. Wij zullen ons tegen iedereen verdedigen, die