Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scanScanned pageci)
Bij deu Uitgever dezes ziet mede het licht:
O
E. GERDÈS, Nieawe leerwijze der Engelsche taal (bewerkt
naar Dr, Ahn), 1ste Cursus. ƒ0,65.
---- Nieuwe leerwijze der ï'ransche taal (bewerkt
naar denzelfden), 1ste Cursus. Tweede druk, , . J 0,50.
TT- -- Idem, 2de Cursus. Tweede Druk, ƒ0,60,
——-— Nieuwe leer^rtjze der Hoogduitsche taal (be-
werkt naar denzelfden), 1ste Cursus. . - . . ƒ0,65.
- Idem, 2de Cursus......ƒ0,75.
--Idem, 3de Cursus.....ƒ0,75.
-^- Handleiding tot het spoedig aanleeren der
Engelsche taal. . . . - ....... ƒ
Deze Handleiding is hoofdzakelijk bestemd U>t ^eïfoefening,
en bevat in een kort bestek van 200 comprea gezette
bladz. de regelen der Uitspraakleer en der Spraakkunst j
verder Engelsche en Uollandsche OpsielUn en Leesoefeningen,
Woorden uit het dageUjksch Uvm en Zamenspraken,
F. M. COWAN, A chronological critical table of English
literature. In 4to. , . ........ƒ0,90.
ANDERSONS MercantUe Correspondence. Voorbeelden van
Koopmans-brievenstijl ten gebruike van meergevorderden
in de Engelsche taal. Naar W. Andekson, door Edw.
Tatloe. Tweede druk.........ƒ 0.90.
TH. MARSHALL, De Engelsche taal.en letterkunde, iste
deel, Inleiding. druk. . . . ^^ • . ƒ1,10.
2de deel, De Engelsche spraakkunst. 4de druk. f 1,50.
3dc deel, Dc Engelsche woordvoeging (Syntaxis), ƒ1,50.
4de deel, English reading and translating Exercises, ƒ 1,50.
-—Key to the exercises of the Syntax, ƒ0,60.
—Dutch Grammar (Hollandsche Spraakkunst
voor Engelschen). Tweede druk. In linnen geb. ƒ2,60.
A. HELMIG VAN DER VEGT, Proeve eene Handleiding
om het Neger-engeUch, zoo als het in de kolonie Suriname
gesproken wordt, gedurende de reis derwaarts te lecren
verstaan ca spreken. , . .. . . . . . , ƒ0,80.
1
GTiDBüKT BU If. J. POaiIBUJS.