Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
vermagerd, limb, lid club, knods. furrowed, gegroefd, wrinkle,
rimpel, infirmities, zwakheden, stride, groote schrede, rough, ruw.
suüen, somber, malignity, boosaardigheid, margin, kant, oever, to
knock off, openbreken, limpet, mossel, muscle, schelp, to swallow,
verslinden, voraciously, gulzig, to gather, plukken, leaf, blad.
oyster, oester.
biz. 145. Nimbly, vlug. whence, van waar. to issue, uitgaan.
to crawl, kruipen, foot-worn, betreden, begaan, glimpse, blik.
blow, slag, to track, volgen, moss'grown, met mos begroeid, clung,
(van to cling), zich vastklemmen, stays, ladder, touwen, alternately,
beurtelings, to shift, verplaatsen, voortschuiven. to avoid, vermij-
den. to cross, dwars overgaan, ridge, rei. underwood, kreupelhout.
pine, den. decomposed, verrot, vergaan, prostrate, nedergeworpen.
trunk, stam. to strip, berooven. wire-grass, grashalm, lang gras.
to proceed, voortgaan, to smelt, rieken.
biz. 146. Plantain, plantaan. to peel, schillen, to level, ophoo-
pen, verhoogen. corner, hoek. shelter, schaduw, to tt-a^^/c, vlechten.
io marvel, zich verwonderen, taste, smaak, recluse, kluizenaar.
to select, uitkiezen, nutmeg, notenmuskaat, to perfume, welriekend
maken, excavation, holte, to screen, beschermen, bark, schors.
graces, gratiën, dwelling, woning, palmetta-leaved, met palmbladen
bedekte, to sparkle, schitteren, vonkelen, snake, slang, to startle,
ontstellen.
biz. 147. To clench, vastklemmen, quarter-staff, knuppel, gaunt,
mager, io grind, malen, grijnzen, brow, wenkbraauw. cocked, ge-
spannen. stride, schrede, arm-pit, oksel, contents, lading, slap,
eensklaps, to extricate, losmaken, convulsive, stuiptrekkend, comfort,
gemak, partition, gedeelte, to conjecture, vermoeden, store, voorraad.
to prevent, verhoeden, to halloo, luid roepen (gelijk dit de jagers
doen), to anticipate, vermoeden, beach, strand, to draw nigh,
medeslepen, aanrukken, report, geraas, slag van een geweer, en-
counter, ontmoeting.
blz. 148. Full-grown, volwassen, skeldon, geraamte, rare, zeld-
zaam.