Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
ness. bloedverwanten, relatives, besteeg, ascended, afzonderlijke,
separate, krooning, coronation, gedroeg zich, behaved, biechtvader,
confessor, overhalen, to persuade, met veel ijver, diligently, uitvoe-
rig, ample j large, een laatst vaarwel toeroepen, io bid a last
farewell, standvastig, steadfastly, geschokt, overwhelmed with, niet
in staat, unfitted, te gemoet zien, to meet. schriftelijk, by writing,
written, zalige, blessed, eindeloos geluk, infinite felicity, voltrekking
van het doodvonnis, execution, onderging de doodstraf, suffered.
schavdt, scaffold, onderwerping, resignation, zij rigtte eene toespraak,
the said, omstanders, spectators, aanbevelen, to commend, blok,
block, bijl, axe. slagtoffer, victim.
VIERDE AFDEELING.
1. blz. 99. Wan, betrokken, fretful, gemeiyk, knorrig, dull,
traag, verdrietig, spirits, levenslust./ancf/, grillig.
2. blz. 100. Native, natuurlijke, ccn^ary, eeuw. fragrance, .
consideration, aanzien, lover, liefhebber, madness, dolheid, razernij.
aptly, met regt. explanation, verklaring, parallels, gelijken, to rage,
woeden, rose, stegen, to enrich, verrijken, roo^, wortel, bol. to
produce, verschaffen, hog, varken, commodities, goederen, koopwa-
ren. fiowerfander, bloemenliefhebber, into the bargain, op den koop
toe. heir, erfgenaam, to barter away, verruilen, to embark in the
trade, deelnemen in den handel, chimney-sweeper, schoorsteenveger.
rag-man, lompenzoeker, sailor, matroos, herring, haring, villain,
schurk, the expense, de kosten, increase, vermeerdering, tavern,
herberg, ale-house, bierhuis, witness, getuige, gravity, ernst, enter-
tainment, gastmaal, 'dealing, handel, traffic, handel, to supply,
verschaffen, to conclude, sluiten, rarity, zeldzaamheid, to bestow,
besteden, kind of jobbing, manier van spekuleren, spekulatie. ex-
piration, einde, verloop, agreed upon, overeengekomen, cash, klin-
kende munt. say, te weten, agreement, overeenkomst, stocks, effekten.
io refer, verwijzen, to participate, deelnemen, ^ame of chance, kans-
spel, to derive, afkomen, sA^KHew^ fictitious, valsch, ijdel. gamester,