Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
185
scarce, naauwelijks. to feed his eyes, zijne oogen wijden, opulence,
rijkdom, strength, kracht, law, wet. talisman, toovermiddel. instead,
in plaats, beneath, onder, club, knuppel, io beat, slaan, unmeici-
fully, onbarmhartig, ambition, eerzucht, audacious , vermetel.
6. biz. 93. Nabijheid, vicinity, scheepstimmerman, shipwright,
windmolen, wind-mill, minder, less, zaag, saw. bijdragen, to add,
rijkdom, wealth, bloei, prosperity, scheepstimmerwerf, dock, wharf,
haven, harbour, voornaamste, principal, begrensd, bordered, kanaal,
canal, waarover, over which, toegang, approach, eenvoudig, simple,
medgezellen, fellow-labourers, ontdekken, to discover, overeenkom-
stig, suitable, op dezelfde gemeenzame wijze, on the same terms of
familiarity, te voren, before, woonde, resided, bewaard, preserved,
kroonprinses, princess of Orange, toenmalige, then reigning, at that
time, koningin-weduwe, queen dowager, gekocht, purchased, steenen
gebouw, brick building, oprigten .... om, to erect .... over,
beschadiging, injure, bevrijden, to preserve from, eikenhouten tafel,
oak-table, bedstede, recess, vreemdeling, stranger, schrijven, to
insert, naamteekening, signature, opschrift, tablet, wordt dus ver-
taald, may be thus translated, merkwaardigheid, curiosity.
7. biz. 95. Herberg, inn. reiziger, traveller, aantreflfen, to find.
draagt, has, ten gemakke,/or the convenience, verlangen, to choose,
\ooi, foliage, ledig, empty, echter, however, voorzien, to supply.
gebruik maken, to profit, verzamelde menigte, crowd. Evangelie,
gospel, verkondigen, to preach , announce, begeer en, to please, ver-
trokken, gone, apen, monkeys,
8. biz. 95. Groeit, grows, altijd, ever, hoogte, height, bedraagt
zelden meer dan, is seldom allowed to exceed, ruw, rough, schors,
bark, witachtig, whitish, afvalt, dies, kers, cherry, boon, bean,
gebruikt wordt, is in use, inzameling, crop, zeer gewoon, quite
common, denzelfde, same, oogstmaand, harvest month, vaderland,
native country.
9. biz. 96. Vorstin, princess, opwekken, awaken, medelijden,
sympathie, minste aanspraak, least pretension, markies, marquess.
uitmunten, to excel, vloeijend, coulant, easy. grieksch, greek.
arabisch, arabic, hebree uw sch, hebrew, leermeester, preceptor, later,
afterwards, listig, craftily, buiten sluiten, to set aside in, opvolging,
succession. ten gunste, in favour, tot na den dood , till the depar-
ture, edellieden, noblemen, een eerbied bewezen, treated with the
respect, verschuldigd, due. ten laatste, at length, verdedigen, io
advocate, regt, claim, overleden, late, meerder ijver, greater readi^