Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
thought, gedachte, scheme, plan, to administer, te voorzien, relief,
onderstand, emotion, ontroering, attendants, gevolg, to enquire,
vragen, suspicion, vermoeden, to dismiss, wegzenden, to st/jfer, dul-
den. notice, opmerking, fair maiden, schoon meisje, compassion,
medelijden, to prompt, ingeven, aansporen, to relieve, helpen, on-
dersteunen. want, gebrek, disease, ziekte, pay, loon, inkomen.
to bequath, nalaten, to interrupt, in de rede vallen, pretension, aan-
spraak. distress, ellende, diffidence, wantrouwen, pledge, onderpand,
bewijs, to pour forth, uitspreken, beyond, buiten, reach, bereik.
to relate, verhalen, invalid, zieke, coldly, filial, kinderlijke.
to tend, strekken, wretchedness, jammer, ellende, least, minste.
to touch, aanraken/ appointed, bepaalde, to repair, verschijnen.
pale, bleek, snare, strik, valstrik, exchequer, schatkist, quarter-day,
betaaldag, pay , salaris , traktement.
3. To fall ill, ziek worden, zeal, ijver, departure, vertrek, to
endeavour, trachten, proposal, aanbod, affluence, overvloed, rijkdom.
to testify, betuigen, whether, of. entrance, ingang, to inclose, inslui-
ten, bevatten, bowels, ingewanden, subterraneous vault, onderaardsch
gewelf, to depend upon, zich verlaten op, rekenen, perhaps , misschien.
opportunity, gelegenheid, to testify, betuigen, to dazzle, verblinden.
iron, ijzeren, candlestick, kandelaar, branches, armen, absolutely,
volstrekt, boldly, koen, stout, to close, sluiten, mind, geest, to
seize, grijpen, briars, struiken, to design, plan hebben, to quit,
verlaten, cavern, hoi. to enquire, vragen,
4. biz. 90. Lustre, glans, amazement, verwondering, to vanish,
verdwijnen, to reproach, verwijten, to reflect upon one^s self, naden-
ken over, to restore, wedergeven, to appear, verschijnen, throivn,
toegewori)en. asper, kleine turksche munt, ongeveer e'én cent.
further, verder, trace, spoor, to efface, uitwisschen. to draw, trek-
ken. residence, verblijf, to direct, wijzen, embarrassment, verlegen-
heid. to expect, verwachten, wretch, ellendeling, to impose upon,
bedriegen. , binnenste, real value, wezenlijke waarde, blow,
slag, cane, rotting, to convert, veranderen, heap, hoop, motive,
beweeggrond, immense, onmetelijk, to gratify, bevredigen, insatiable,
onverzadclijk. to pierce, doorboren, to load, overladen, caress, ief-
kozmg. frightful, vreeselijk, schrikkelijk, gate, poort, slave, slaaf.
camel, kameel, passion, hartstogt.
5. biz. 92. Probity, eerlijkheid., dwaasheid./eweZs, juweel.
to furnish, voorzien, wrong, ongelijk, onrcgt. hid, verbergde. to
allow, toestaan, to hire, huren, witness, getuige, obstacle, hindernis.