Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
geu. Iemand heeft mij gezegd, dat gij morgen zoudt ver-
trekken. Men moet van niemand kwaad spreken. Ik kan
het u niet geven, want ik heb het aan iemand beloofd.
Wij spreken van iemand, dien gij kent. Niemand mijner
vrienden is aangekomen. Ik heb geen van mijne boeken
verloren. Ik heb het aan niemand dezer heeren gezegd.
Niemand weet, dat gij hier zijt. Wij hebben het aan nie-
mand getoond.
23.
All, alles, alle, geheel; many a one , menigeen; the same,
dezeli'de, hetzelfde, even, zell's.
All is lost. All the world will tell you so. All the
country is laid under water. All the family is in the
country. Every body is subject to error. All men are
mortal. All my friends are arrived. I will serve you on
every occasion. I see you every day. He vexes me every
moment. I have seem him myself. Even the king has spok-
en of it. It is the same man, the same woman. They
are the same children. You are always the same. I have
bought of the same cloth, of the same linnen. My sisters
will come themselves. We ourselves have seen them. Mr.
N. has written this letter himself. My brother has said
it to yourself. I myself will give it thee. One must not
always speak of one's self. Many a one speaks of it who
knows nothing of it. Many a one sows that does not
reap. I have never seen such a man as you are, such a
woman as your wife is. I don't like such books, such pens.
24.
A1 deze meubelen zijn zeer schoon. Al onze dames heb-
ben gezongen. Al die kinderen hadden gewandeld. De ge-
heele tuin is fraai. Wij hadden den geheelen dag gewerkt.