Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
WOORDENLIJST
der
EERSTE AFDEELING. Blz. 1—58,
1. Coachman, koetsier, stable, stal. cellar, kelder, postoffice,
postkantoor, since, sedert, to remain, blijven, a fortnight, veertien
dagen, napkin, servet, drawer, lade. ale-house, herberg, exchange,
beurs, town-hall, stadhuis. I beg your pardon, ik vraag u vergiffenis.
2. Keuken, kitchen, voordat, before, woud,ybrcs^. Burgemeester,
Mayor.
3. Roast beef, gebraden vleesch. irfinitely, zeer. to lie doivn to
sleep, gaan slapen, to want, noodig hebben, hier: willen, soundly,
vast. to close, sluiten, to be mistaken, zich bedriegen, to gei up,
opstaan, window, venster, to be in the wrong, ongelijk hebben.
4. Een boterham, a piece of bread and butter, liever, better.
timmerman, carpenter, bout, wood, vertelde, told.
5. Pain, pijn. breast, borst, lazy, lui, traag, you have always
something the matter with you, scheelt u altijd wat. habit, gewoonte.
I am going, ik zal dadelijk, hard-hearted, onmeedogend, to endea-
vour, trachten, to mend, verbeteren, manners, zeden, to follow,
volgen, advice, raad.
6. "Wandeling, walk, doen, to take, zon, sun. schijnen, to shine.
schielijk, quick, verder, farther, komen, to get.
7. Spacious, ruim. china, porcelijn. populous, bevolkt, to seem,
schijnen, flirty, vlugtig. punishment, straf, example, voorbeeld.
prejudicial, schadelijk, health, gezondheid, soul, ziel. contagious,
besmettend, air, lucht, body, ligchaam. quiet, rustig, proud, trotsch.
fiery, vurig.
8. Discreet, verstandig, physician, geneesheer, clever, bekwaam.
deal, menigte, war, oorlog, florin, gulden, troops, troepen.
müe, mijl.