Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
Ik heb van morgen reeds
verscheidene voor u ver-
maakt.
Maar zij deugen allen niets.
Hoeveel hebt gij geschreven ?
Ik heb reeds drie bladzijden
geschreven.
Zeer goed; het verheugt mij
te zien dat gij vlijtig zijt.
Ik moet verscheidene opstel-
len schrijven.
Schrijf ze goed en zonder
fouten.
Ik zal zorgen geene fouten
te maken.
De inkt is to dik.
Giet den inkt weg, die in
uwen inktkoker is.
Dan is echter de inktkoker
ledig en ik heb geen inkt
meer.
Hier is andere, die, geloof
ik, beter is.
Veroorloof mij dien te pro-
beren.
Deze is zeer goed.
Als ik meer noodig heb, zal
er u om verzoeken.
Gij zult mij altijd bereid vin-
den u alles te geven, wat
gij bij uw werk noodig hebt.
Ik had bij mijnen inkt een
weinig water gegoten.
I made you several this
morning.
But they are all good for no-
thing.
How much have you written 7
I have already written three
pages.
Very well ; I am glad to see
that you are diligent.
I have several exercises to
write.
Write them well and with-
out faults.
I shall take care not to make
faults.
The ink is too thick.
Throw the ink away which
is in your inkstand.
But then my inkstand will
be empty, and I shall have
no ink at all.
Here is some other, which ,
I think, is better.
Allow me to try it.
This is very good.
When I want some more,
I will ask for some.
Tou will always find me
ready to give you whatever
you want for your work.
I had put a few drops of
water into my ink.