Boekgegevens
Titel: Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Deel: Tweede cursus
Auteur: Gerdes, E.
Uitgave: Amsterdam: P.N. van Kampen, 1856
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 580 : 1e dr. (dl. II)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205055
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe leerwijze der Engelsche taal
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
Ik heb om visch gestuurd. I have sent for some fish.
Er vras geen visch te krijgen. There was no fish to be got.
In elk geval zullen wij toch At any rate we shall have
vleesch en groenten heb- meat and vegetables, and
ben, en dat is genoeg. that will do.
10.
Het middagmaal.
Het eten staat op tafel.
Wilt gij plaats nemen?
Zonder komplimenten j daar
is uwe plaats; ga zitten.
Eet gij gaarne soep ?
Hoe vindt gij ze?
Zij is heerlijk.
Indien ze niet zout genoeg is
naar uwen smaak, het zout-
vaatje staat naast u; of in-
dien gij peper wilt, hier is
de peperbus.
Gij zult toch, zonder twijfel,
wel een glas wijn na de
soep drinken ?
Dat kan ik onmogelijk weige-
ren.
Dit gekookte rundvleesch ziet
er zeer lekker uit.
Mag ik u een stukje aanbieden?
Zeer gaarne.
Niet zooveel vet, als het u
belieft.
Een weinig mager?
H.
Dinner is on the table.
Will you take your place?
Without ceremony, there is
your place; sit there.
Do you like soup?
How do you find it?
It is delicious.
If it is not salted to your
taste, the salt-cellar is
near you; or if you like
pepper, here is the pep-
per-box.
No doubt you will take a
glass of wine after the
soup?
I cannot possibly refuse that.
This boiled beef looks re-
markably fine.
Shall I offer you a slice ?
Very willingly.
Not so much fat, if you
please.
Some of the lean?